Error returned Invalid input - 'สภาดิจิทัลฯเดินหน้าจัดเวิร์กช๊อปออนไลน์ภาษาอังกฤษ-7PolicyMeasuresforStartups-EnglishSession-กระตุ้นการลงทุนเสริมแกร่งStartupsและภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลเร่งยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ', required number