Error returned Invalid input - 'ก-ล-ต-ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์เปิดรับฟังความคิดเห็นการออกหลักเกณฑ์รองรับการระดมทุนในวงกว้างและจดทะเบียนในตลาดรองสำหรับเอสเอ็มอี', required number