news
พรสุข ม้วนหรีด กรรมการตัวแทนสภาดิจิทัลฯ ร่วมบรรยายหัวข้อ “ใช้ดิจิทัลในธุรกิจ ฝ่าวิกฤตโควิดระลอกใหม่” ในงานสัมมนา “ปั้นอาหารไทยปรุงให้ก้าวไกลสู่ตลาดดิจิทัลอย่างเป็นมืออาชีพ”
8 Apr 2021
วันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้อง The palladium ชั้น 10 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำกรุงเทพฯ นายพรสุข ม้วนหรีด กรรมการสภาดิจิทัลฯ ได้ร่วมงานสัมมนา “ปั้นอาหารไทยปรุงให้ก้าวไกลสู่ตลาดดิจิทัลอย่างเป็นมืออาชีพ” โดยกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมร่วมบรรยายในหัวข้อ “ใช้ดิจิทัลในธุรกิจ ฝ่าวิกฤตโควิดระลอกใหม่”


นายพรสุข ม้วนหรีด กรรมการสภาดิจิทัลฯ กล่าวในการบรรยายสรุปได้ว่า "การขับเคลื่อนยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี Food Tech ประกอบไปด้วยแพลตฟอร์มสำคัญ อาทิ แพลตฟอร์มจัดส่งอาหารถึงที่ ทำให้ผู้บริโภคไม่ต้องออกจากบ้านไปที่ร้านอาหารด้วยตนเอง (Food Delivery Platform) การค้นหาร้านอาหาร จองโต๊ะอาหาร และสั่งอาหาร (On-demand Food Discovery & Ordering) แพลตฟอร์มค้นหาร้านอาหาร จองโต๊ะอาหาร และสั่งอาหาร การจัดการ Supply Chain ในร้านอาหารที่ช่วยในการคำนวณความสดใหม่ของสินค้า (Supply and Waste Management) และเทคโนโลยีด้านสุขภาพเป็นการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาอาหารให้มีสารอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายของแต่ละคน (Health Tech) เป็นต้น โดยสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในช่วงสถานการณ์โควิด และนำไปสู่แนวคิดการสร้างความยั่งยืนด้านอาหารของโลกต่อไป"S__5595200


S__5595187


S__5595175


pic k Tony 3


pic k Tony 4