activities
PDPA Live Series EP4 : PDPA Readiness Speed up
12 May 2021

ขอเชิญท่านร่วมรับชมการเสวนา PDPA Live Series EP4 : PDPA Readiness Speed up เน้นประเด็นแนวทางมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงกับข้อมูลที่หลุดรั่วออกไป

มาร่วมเตรียมความพร้อมไปด้วยกัน ก่อนที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จะมีผลบังคับใช้ !!

เจอกัน !! วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00-11.00 น. ทางหน้าเพจ DCT FacebookS__7209343