news
“สภาดิจิทัล” จับมือสมาชิก ผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ ประชุมออนไลน์ระดมความเห็นนำ “เทคโนโลยีและโซลูชั่นดิจิทัล” ช่วยผู้ประกอบการร้านอาหารแบบครบวงจรให้ก้าวพ้นวิกฤตโควิด-19
11 Aug 2021

สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย นำโดย “ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนุท” รองประธานและประธานพันธกิจด้านพัฒนาสังคมดิจิทัล “นายลักษมณ์ เตชะวันชัย” รองประธานและประธานพันธกิจงานโครงการพิเศษ สภาดิจิทัลฯ จัดประชุมออนไลน์ร่วมกับคณะกรรมการ ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ และสมาชิกสภาฯ ระดมสมอง รับฟังความคิดเห็นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสนับสนุน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


messageImage_1628760800327

ในการประชุมระดมสมองครั้งนี้ ได้นำเสนอแนวทางสนับสนุนและช่วยเหลือ ประกอบด้วย ด้านการประชาสัมพันธ์และการรับบริจาคที่สามารถนำเอา ดิจิทัลแพลตฟอร์ม รวมถึงโซเชียลมีเดีย (Social Media) หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ เข้ามาช่วยเชื่อมต่อระหว่างผู้บริจาค และผู้ที่ต้องการรับบริจาคซึ่งมีความเดือดร้อน ขณะเดียวกันยังใช้เอไอ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence-AI) เข้ามาช่วยสนับสนุนในการตอบคำถามและเก็บข้อมูลในอีกทางหนึ่ง ทั้งยังสามารถนำระบบชำระเงินออนไลน์ที่เชื่อมต่อกับธนาคารโดยตรง เข้ามาสนับสนุนการรับบริจาค โดยที่ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้อีกด้วย อีกทั้ง ที่ผ่านมา สภาดิจิทัลฯ ยังจัดทำ helpital.com­ เพื่อเป็นช่องทางการรับบริจาค โดยมีจุดเริ่มต้นจากความต้องการช่วยเหลือโรงพยาบาล และสถานพยาบาลที่ดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้โรงพยาบาลมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่พร้อมต่อการรักษา โดยการทำงานของ helpital จะนำเสนอข้อมูลของโรงพยาบาล และรายละเอียดรายการเครื่องมือแพทย์หรือจำนวนเงินที่ต้องการ ให้ helpital ตรวจสอบ โรงพยาบาลและสถานพยาบาลที่ผ่านการตรวจสอบจะปรากฏชื่อพร้อมรายละเอียดบัญชีสำหรับการบริจาคบน helpital เพื่อให้ผู้บริจาคสามารถบริจาคไปที่โรงพยาบาลได้โดยตรง ผู้บริจาคสามารถร่วมบริจาคให้โรงพยาบาลและสถานพยาบาลที่ท่านสนใจ และปัจจุบัน helpital มีเครือข่ายโรงพยาบาลกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ และคาดว่า helpital จะสามารถรวบรวมข้อมูล ความต้องการอาหารของแต่ละโรงพยาบาล ในการสนับสนุน ช่วยเหลือในการดำเนินงานตรงนี้ได้อีกทางหนึ่งด้วย


messageImage_1628760714799

ไม่เพียงเท่านี้ ผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ และสมาชิกสภาดิจิทัลฯ ยังได้เสนอแพลตฟอร์ม ที่สามารถสั่งอาหารผ่าน food delivery ให้กับโรงพยาบาล ซึ่งสามารถเลือกโรงพยาบาล เลือกเมนูอาหาร จำนวนที่ต้องการสั่ง รวมถึงการชำระเงิน โดยเชื่อมโยงกับการขนส่งอาหาร เพื่อสร้างความสะดวกสบายแก่ผู้ที่ต้องการบริจาค  ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งตรงนี้สามารถตรวจสอบระบบการส่งอาหาร สถานที่หรือหน่วยงานที่ต้องต้องการรับบริจาคได้อีกด้วย  นอกจากนี้ที่ประชุมยังเน้นย้ำในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพของอาหารเพื่อทำให้ผู้ที่ได้รับการบริจาคได้รับอาหารที่มีคุณภาพ สดสะอาด ปลอดภัย ถูกต้องตามหลักโภชนาการ รวมถึงการจัดการอาหารที่เหมาะสม เพียงพอต่อความต้องการ ไม่ก่อให้เกิดเป็นขยะอาหารต่อไป


messageImage_1628760764024


ทั้งนี้ สภาดิจิทัล ยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินเคียงข้างคนไทยในสถานการณ์ที่รุนแรงดังกล่าว และพร้อมที่จะขับเคลื่อนอย่างเต็มกำลังต่อแนวทางมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการต่างๆ  รวมทั้งความร่วมมือในการร่วมกันระดมสมองนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสนับสนุน ช่วยเหลือ เพื่อทำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทุกกลุ่ม สามารถก้าวผ่านวิกฤตการในครั้งนี้ไปได้


messageImage_1628760941306