activities
DCT DIGITAL FUTURE TALKS : สภาดิจิทัลฯ กับบทบาทในการ Transform ประเทศไทยสู่การเป็น Digital World
25 May 2021
เตรียมพบกับบทบาทสำคัญของ "สภาดิจิทัลฯ" ในการขับเคลื่อนความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อันนำไปสู่การ Transform ประเทศไทยให้เป็นโลกแห่งยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง !!
 

พบกับ DCT DIGITAL FUTURE TALKS ในหัวข้อ "สภาดิจิทัลฯ กับบทบาทในการ Transform ประเทศไทยสู่การเป็น Digital World" ในวันอังคารที่ 25 พ.ค. 2564 เวลา 16.00 น. ทางหน้าเพจ DCT