activities
DCT DIGITAL FUTURE TALKS : พันธกิจเพื่อการพัฒนาทักษะกำลังคนด้านดิจิทัลและแรงงานไทยมุ่งสู่อาชีพในอนาคต
31 May 2021

สภาดิจิทัลฯ มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาแรงงานไทยสู่ความต้องการของอาชีพในอนาคต เพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีของภูมิภาคในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง !!

พบกับ DCT DIGITAL FUTURE TALKS ในหัวข้อ “พันธกิจเพื่อการพัฒนาทักษะกำลังคนด้านดิจิทัลและแรงงานไทยมุ่งสู่อาชีพในอนาคต" ในวันจันทร์ที่ 31 พ.ค. 2564 เวลา 16.00 น. ทางหน้าเพจ DCT


ep6-01