activities
DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ “สร้างความแข็งแกร่งอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยสู่ระดับสากล"
20 Jul 2021
มาร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยโดยการสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไปด้วยกัน !!
 
พบกับแนวทางการยกระดับอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทยสู่ความเป็นผู้นำในระดับโลกด้านเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อนำไปสู่การจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศเพิ่มขึ้นในเวทีสากล

DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ “สร้างความแข็งแกร่งอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยสู่ระดับสากล
" ในวันพุธที่ 21 ก.ค. 2564 เวลา 16.00 น.
 

แล้วพบกันทางหน้าเพจ DCT ได้ที่ https://www.facebook.com/DigitalCouncilOfThailand