activities
สภาดิจิทัลฯ และ สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย (ELAT) ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันเสริมความรู้กับแหล่งหนังสือออนไลน์ (e-Book)
2 Aug 2021

สภาดิจิทัลฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์โครงการดีๆ โดย สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย (ELAT) ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันเสริมความรู้ เพิ่มพลังใจ พร้อมแบ่งปันความสุขให้คลายความเครียดในช่วงการระบาดโควิด-19 กับแหล่งหนังสือออนไลน์ (e-Book) ที่หลากหลายหมวดหมู่หนังสือ ทั้งสาระความรู้ทั่วไป สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี โดยเฉพาะบทความวิธีดูแลสุขภาพในช่วงโรคโควิด –19 ช่องทางเพิ่มความรู้เพื่อให้คนไทยได้รับสิ่งดีๆ ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปพร้อมกัน

สนใจ e-Book ดีๆ ยืมอ่านได้ที่ https://elat.bookcaze.com/