activities
DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ “เจาะลึก PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายที่ทุกคนควรรู้
15 Nov 2021

สภาดิจิทัลฯ พาคุณมาร่วมเตรียมความพร้อมก่อนที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จะมีผลบังคับใช้ !!

พร้อมเจาะลึกในประเด็นการบังคับใช้ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย วิธีการรับมือหากข้อมูลส่วนบุคคลถูกนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

รวมไปถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของ "Data Protection Officer (DPO)" พร้อมทั้งหลักสูตรและทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็น เพื่อก้าวสู่การเป็น DPO มืออาชีพในอนาคต

พบกับ DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ “เจาะลึก PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายที่ทุกคนควรรู้" ในวันพุธที่ 17 พ.ย. 2564 เวลา 16.00 - 17.30 น.

แล้วพบกันได้ที่ https://www.facebook.com/DigitalCouncilOfThailand