activities
DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ “ระดมพลัง “พันธมิตรดิจิทัล” ช่วยร้านอาหารขับเคลื่อนธุรกิจในช่วงวิกฤตโควิด-19”
6 Jan 2022

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน รวมถึงผู้ประกอบการร้านอาหาร ซึ่งเป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในครั้งนี้

สภาดิจิทัลฯ จึงเป็นส่วนหนึ่งในการระดมสรรพกำลัง “พันธมิตรดิจิทัล” นำเทคโนโลยีและโซลูชันดิจิทัล ตลอดจนแพลตฟอร์ม “Food Delivery” ร่วมสนับสนุนและช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อให้ก้าวผ่านวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกัน !!

DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ “ระดมพลัง “พันธมิตรดิจิทัล” ช่วยร้านอาหารขับเคลื่อนธุรกิจในช่วงวิกฤตโควิด-19” ในวันพุธที่ 12 ธ.ค. 2564 เวลา 16.00 - 17.30 น.

แล้วพบกันได้ที่ https://www.facebook.com/DigitalCouncilOfThailand