activities
DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ รู้ก่อนได้เปรียบกับทักษะอาชีพ Cryptocurrency & Blockchain
12 Apr 2022

ปัจจุบันความต้องการของตลาดคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) และบล็อกเชน (Blockchain) กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ตำแหน่งงานในตลาดที่เกี่ยวข้องกับ Cryptocurrency และ Blockchain ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้นทักษะทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการทำงานในแวดวงของสกุลเงินดิจิทัล เนื่องจากตำแหน่งงานจำนวนมากในสายงานนี้ต้องการทักษะเฉพาะทาง 


เตรียมพบกับ DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ "รู้ก่อนได้เปรียบกับทักษะอาชีพ Cryptocurrency & Blockchain" ในวันพุธที่ 20 เม.ย. 2565 เวลา 16.00 - 17.30 น.


แล้วพบกันได้ที่ https://www.facebook.com/DigitalCouncilOfThailand หรือสแกน Qr Code