activities
DCT Startup Clinic หัวข้อ "การเตรียมพร้อม Digital Workforce สำหรับ Startup"
2 Sep 2022

เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัล การเตรียมความพร้อมด้าน Digital Workforce จึงเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ Startup ตามทันการเปลี่ยนแปลงในโลกเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว สามารถปรับตัวให้อยู่รอด และมีโอกาสที่จะแซงหน้าคู่แข่งได้ 


มาร่วมเปิดโอกาสสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการเติบโตสู่การเป็น Startup ที่มีศักยภาพพร้อมแข่งขันในตลาดโลก ไปกับ DCT Startup Clinic หัวข้อ "การเตรียมพร้อม Digital Workforce สำหรับ Startup" 


พบกันวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 16.00 – 16.45 น. ได้ที่ https://www.facebook.com/DigitalCouncilOfThailand