news
นายลักษมณ์ เตชะวันชัย รองประธานสภาดิจิทัลฯ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยเพิ่มกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูง ด้วยระบบการเลี้ยงแบบไลโอฟล็อค (Biofloc) ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
18 Sep 2020
วันที่ 17-18 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา นายลักษมณ์ เตชะวันชัย รองประธานสภาดิจิทัล ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อเสริมศักยภาพการเลี้ยง และส่งจำหน่ายปลาดุกบิ๊กอุยเพิ่มกรดที่ไม่อิ่มตัวสูง” ในงานอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยเพิ่มกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูง ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้วยระบบการเลี้ยงแบบไลโอฟล็อค (Biofloc) ภายใต้โครงการ BCG Model เพื่อการพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างสภาดิจิทัลฯ, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม,หอการค้าไทยและหอการค้าแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, สถาบัน ThaiGAP และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA)