activities
DCT Digital Future Talks หัวข้อ "ปลดล็อกการจดสิทธิบัตร (Patent) เปิดโอกาสสร้างสรรค์นวัตกรรม"
1 Dec 2022

ในยุคแห่งความก้าวหน้าของการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ส่งผลให้องค์กรต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับ "การจดสิทธิบัตร (Patent)" ทุกประเภท เพื่อการพัฒนานวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และสร้างความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ


DCT Digital Future Talks หัวข้อ "ปลดล็อกการจดสิทธิบัตร (Patent) เปิดโอกาสสร้างสรรค์นวัตกรรม"


พบกันวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 – 16.00 น. ได้ที่ https://www.facebook.com/DigitalCouncilOfThailand