news
สภาดิจิทัลฯ จับมือ สวทช. และ ดีป้า จัดเวิร์กช๊อปออนไลน์ ผลักดันขึ้นทะเบียน Startup ขับเคลื่อนแนวทางการใช้สิทธิยกเว้น Capital Gains Tax เสริมแกร่ง Startup ไทย เดินหน้าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
27 Dec 2022

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 - “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (ดีซีที)” นำโดย “คุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์” รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการพันธกิจด้าน Startups ร่วมกับ “สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)” และ “สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)” จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ “การขึ้นทะเบียนรับรอง Startup เพื่อใช้สิทธิยกเว้น Capital Gains Tax” ให้กับคณะกรรมการ สมาชิกสภาดิจิทัลฯ และผู้ประกอบการธุรกิจ Startupsทั้งนี้ ภายในงานได้รับเกียรติจาก “คุณสุฑามาศ ขจีรัมย์” นักวิเคราะห์ งานสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้ความรู้เกี่ยวกับ “แนวทางการขึ้นทะเบียนรับรอง Startup ของ สวทช.” และ “คุณธัชณวัฒน์ พิริยธนพัทธ์” หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้ง “คุณรัตนากร ฐิติสุรวัฒน์” นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวถึง “แนวทางการขึ้นทะเบียนรับรอง Digital Startup ของดีป้า” โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อประชาสัมพันธ์เกณฑ์การขึ้นทะเบียนรับรอง Startup ซึ่งประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐต้องการสนับสนุน และพัฒนาหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินกิจการ เพื่อใช้สิทธิยกเว้น Capital Gains Tax ซึ่งเป็นมาตรการที่จะช่วยสนับสนุนให้ Startup ไทยสามารถระดมทุนจากนักลงทุนได้เพิ่มขึ้นและง่ายขึ้น ตลอดจนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ

“คุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์” รองประธานสภาดิจิทัลฯ กล่าวว่า การขึ้นทะเบียนรับรอง Startup เพื่อใช้สิทธิยกเว้น Capital Gains Tax ถือเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อประเทศไทย และเป็นที่ทราบกันดีว่า ที่ผ่านมา รัฐบาลมีการปลดล็อกมาตรการส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแก่ Startup ไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมาตรการยกเว้นภาษี หรือ Capital Gains Tax จะช่วยในการดึงดูดเงินลงทุนเข้ามา ทั้งจากประเทศไทย และต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้ Startup ไทยมีโอกาสในการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง อีกทั้งยังสามารถจัดตั้งในประเทศไทย เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ทันต่อโลกอนาคต


“เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 750) เพื่อส่งเสริมการระดมทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น ในการยกเว้นภาษี Capital Gains Tax โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่รับรอง Startup ซึ่งประกอบด้วย สวทช. ดีป้า และ NIA ซึ่งสวทช. และ ดีป้ามีการออกเกณฑ์เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ดังนั้น สภาดิจิทัลฯ จึงได้จัดเวิร์กช๊อปออนไลน์ในวันนี้เพื่อให้ความรู้รายละเอียดแนวทางการรับรอง Startup อย่างครอบคลุมและครบถ้วน”

สภาดิจิทัลฯ ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง ดีป้า สวทช. และ NIA นอกจากนั้น ต้องขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ให้เกียรติมาให้ความรู้ในวันนี้ อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ร่วมเสวนาทั้ง Startup และ นักลงทุน จะได้มีโอกาสได้รับฟังข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการขึ้นทะเบียนรับรอง Startup และสามารถใช้ประโยชน์จากมาตรการ Capital Gains Tax ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด “คุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์” รองประธานสภาดิจิทัลฯ กล่าว


ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถรับชมเวิร์กช๊อปออนไลน์ หัวข้อ “การขึ้นทะเบียนรับรอง Startup เพื่อใช้สิทธิยกเว้น Capital Gains Tax” ย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/hpsoVVNU1-/