news
สภาดิจิทัลฯ จับมือ กรมสรรพากร จัดเวิร์กช๊อปออนไลน์ “แนวปฏิบัติสำหรับการยกเว้น Capital Gains Tax สำหรับผู้ลงทุนใน Startups” ดึงดูดการลงทุน หนุน Startup สร้างความแข็งแกร่งภาคเศรษฐกิจไทย
16 Feb 2023

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 - “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” โดย “นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์” รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการพันธกิจด้าน Startups ร่วมกับ “กรมสรรพากร” โดย “นายอัครราชย์ บุญญาศิริ” หัวหน้ากลุ่มนโยบายภาษี กรมสรรพากร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ “แนวปฏิบัติสำหรับการยกเว้น Capital Gains Tax สำหรับผู้ลงทุนใน Startups” เพื่อให้ความรู้แก่คณะกรรมการ สมาชิกสภาดิจิทัลฯ และผู้ประกอบการธุรกิจ Startups ในประเด็น หลักเกณฑ์ วิธีการ การใช้สิทธิ์ สำหรับการลงทุนโดยตรงและทางอ้อมผ่านการจดแจ้งการเป็นบริษัทเพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (VC) และทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (PE Trust) รวมทั้ง หน้าที่ และแนวปฏิบัติของผู้ลงทุน และ Startups ที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพากร
“นายอัครราชย์ บุญญาศิริ” หัวหน้ากลุ่มนโยบายภาษี กรมสรรพากร กล่าวว่า ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสภาดิจิทัลฯ ที่ทำงานร่วมกับกรมสรรพากรมาโดยตลอด ในการผลักดันการระดมทุนสำหรับ Startups โดยในระยะแรก มีการออกมาตรการสนับสนุนในส่วนของ Venture Capital (VC) และจากการทำงานร่วมกันหลายฝ่าย รวมทั้งสภาดิจิทัลฯ ส่งผลให้ในระยะต่อมา จึงมีการออกมาตรการสนับสนุนการระดมทุนของ Startups ที่กว้างขวางขึ้น ไม่ได้จำกัดเฉพาะการระดมทุนจาก VC เท่านั้น 
“อย่างไรก็ดี มาตรการส่งเสริมการลงทุน ถือเป็นเรื่องที่ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาไปตามสถานการณ์ โดยทางกรมสรรพากร มีความยินดีที่รับฟังความคิดเห็น หากในอนาคตมีเหตุผลหรือมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงมาตรการเพิ่มเติม ก็จะสามารถดำเนินการได้ โดยในวันนี้ จึงเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ได้มาร่วมให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการระดมทุนในวิสาหกิจเบื้องต้น (Startups) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา”
“นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์” รองประธานสภาดิจิทัลฯ กล่าวว่า ในวันนี้ถือเป็นวาระสำคัญที่ทางสภาดิจิทัลฯ ร่วมกับกรมสรรพากร ในการจัดงานเวิร์กช็อป หัวข้อ “แนวปฏิบัติสำหรับการยกเว้น Capital Gains Tax สำหรับผู้ลงทุนใน Startups” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ร่วมกันปลดล็อกและส่งเสริม Startups ให้มีโอกาสเติบโตที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จากที่ทราบกันดีว่า Startups ต้องการเงินทุนในการพัฒนาธุรกิจและเสริมสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดึงดูดเงินลงทุนจาก VC ทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ เพราะฉะนั้น กฎเกณฑ์ที่เอื้อต่อการลงทุนจึงจำเป็นสำหรับประเทศไทย อันเป็นการส่งเสริมความแข็งแกร่งให้ Startups ไทยแข่งขันได้ในระดับโลก และสนับสนุนการลงทุนในทุกมิติ นำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เมื่อปีที่ผ่านมา สภาดิจิทัลฯ ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ซึ่งได้ร่วมกันร่างและผ่านกฎหมายในการปลดล๊อกมาตรการยกเว้นภาษี Capital Gains Tax นอกจากนั้น ยังมีความคืบหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สวทช. และ depa ในเรื่องแนวทางการขึ้นทะเบียนรับรอง Startup เพื่อใช้สิทธิยกเว้น Capital Gains Tax อีกด้วย โดยในวันนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รับฟังข้อมูลเชิงลึก และมีโอกาสได้สอบถามโดยตรงจากกรมสรรพากร ซึ่งต้องขอขอบคุณ “คุณอัครราชย์ บุญญาศิริ” หัวหน้ากลุ่มนโยบายภาษี กรมสรรพากร ที่ได้กรุณามาเป็นวิทยากรและตอบคำถามให้แก่ทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ Startups และนักลงทุนต่อไป “นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์” รองประธานสภาดิจิทัลฯ กล่าว


ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถรับชมเวิร์กช๊อปออนไลน์หัวข้อ “แนวปฏิบัติสำหรับการยกเว้น Capital Gains Tax สำหรับผู้ลงทุนใน Startups” ย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/iJ_IiBSKZ3/