activities
งานสัมมนาออนไลน์ “โอกาสทางธุรกิจและการทำงานด้วยศักยภาพ ChatGPT”
9 Mar 2023

สภาดิจิทัลฯ และ ไมโครซอฟท์​ (ประเทศ​ไทย)​ เชิญชวนทุกท่านมาร่วมเรียนรู้และทำความรู้จัก "ChatGPT" เครื่องมืออันทรงพลังที่กำลังจะกลายมาเป็นโอกาสและความก้าวหน้าครั้งสำคัญของ AI ในการเข้ามีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในอนาคต โดยเฉพาะผลกระทบต่อการปรับตัวของคนในองค์กรที่จะต้องสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้  


ในงานสัมมนาออนไลน์ “โอกาสทางธุรกิจและการทำงานด้วยศักยภาพ ChatGPT”


พบกันวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น.


สามารถรับชม LIVE ผ่านช่องทาง DCT Facebook & Zoom Webinar 


ผู้ที่สนใจร่วมลงทะเบียนเพื่อร่วมงานฟรีได้ที่ https://me-qr.com/Gcc7CXy9