news
สภาดิจิทัลฯ นำทีมโดย “ศุภชัย เจียรวนนท์” จัดประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ 2/2566 บูรณาการความร่วมมือ ผลักดันนโยบายภาครัฐ มุ่งดึงทุน-คนเก่ง เสริมแกร่งอุตสาหกรรมดิจิทัล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน
31 Mar 2023

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566, อาคารสุทธิชั้น 4 ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ - “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” โดย “นายศุภชัย เจียรวนนท์” ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยรองประธานและคณะกรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ 2/2566 โดยมีวาระสำคัญประกอบด้วยการรายงานความคืบหน้ายุทธศาสตร์ของสภาดิจิทัลฯ ได้แก่ ความคืบหน้าเรื่อง Startup ตัวชี้วัดต่างๆ การใช้สิทธิพัฒนาและจ้างงาน Digital Skill ตลอดจนการนำเสนอ KPI สภาดิจิทัลฯ 2566 ที่รวบรวมข้อมูลจากการเวิร์กช็อป “กำหนดเป้าหมายและแผนการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุพันธกิจสภาดิจิทัลฯ” 


นอกจากนั้นยังมีการรายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจยุทธศาสตร์ของสภาดิจิทัลฯ ประกอบด้วย การจัดงาน “DCT Startup Connect” เพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพ โดยความร่วมมือกของพันธมิตรในระบบนิเวศน์ จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา การดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทย การประมาณ Digital Job Demand การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ Digital Workforce ร่วมกับ สถาบัน EF (Education First) และการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดประชุมสามัญประจำปี 


"นายศุภชัย เจียรวนนท์" ประธานสภาดิจิทัลฯ กล่าวว่า สภาดิจิทัลฯ ในฐานะที่เป็นองค์กรสำคัญในการทำงานร่วมกับภาคเอกชน รัฐบาล และภาคประชาชน จึงเห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายควบคู่ไปกับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 


นอกจากนั้น "นายศุภชัย” ยังมีความตระหนักถึงภาพรวมเศรษฐกิจโลก หลังจากสถานการณ์ในอเมริกาและยุโรป รวมทั้งผลลัพธ์จากสงคราม ส่งผลให้เกิดการต่อสู้กับสภาวะเงินเฟ้อ การลงทุน การปล่อยกู้ที่มีผลจากเศรษฐกิจที่มีความสั่นคลอนทั้งในอดีตและต่อเนื่องมาจนถึงในปัจจุบันนี้ รวมไปถึงเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน อย่างการปิดตัวของธนาคารซิลิคอนวัลเลย์ และวิกฤตที่เกิดกับเครดิตสวิส โดยมีภาครัฐเข้ามารับรองด้านการเงิน เพื่อหยุดผลกระทบทางด้านความมั่นใจ และจากสภาวการณ์สงครามต่างๆ ได้ส่งผลให้เกิดเศรษฐกิจและการเมืองแยกเป็นสองขั้วอำนาจ (Bipolar world) นอกจากนั้น สิ่งที่ต้องระวังและจะต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือ นั่นคือ การที่เศรษฐกิจโลกอาจเกิดการถดถอยครั้งยิ่งใหญ่ (The Great Depression) 


“อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยถือว่ามีจุดยืนที่ดีในสถานการณ์ความขัดแย้งของโลก ยังคงได้รับประโยชน์จากการลงทุนและ Talent ต่างๆ ส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นผู้นำทางด้านการเงินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมไปถึงทุนยังก่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตในระยะยาว”


ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณท่านรองประธาน และคณะกรรมการทุกท่านที่มาร่วมประชุมและเวิร์กช็อประดมความคิดเห็น “กำหนดเป้าหมายและแผนการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุพันธกิจสภาดิจิทัลฯ” ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา อันเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย เพื่อบรรลุพันธกิจยุทธศาสตร์สภาดิจิทัลฯ นำไปสู่แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศอย่างยั่งยืน “นายศุภชัย” กล่าว