news
สภาดิจิทัลฯ ร่วมพิธีเปิดงาน “Girls in ICT Day Thailand 2023” และเสวนาหัวข้อ “Talking tech with the Industries and Academia” หนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ยกระดับการเข้าถึงด้าน ICT พร้อมขับเคลื่อนทักษะดิจิทัล เสริมศักยภาพผู้หญิงและเยาวสตรีก้าวสู่โลกแห่งอนาคต
27 Apr 2023

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 - “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” โดย “นางสาวอรมดี ปุรผาติ” กรรมการและปฏิคม สภาดิจิทัลฯ เข้าร่วมพิธีเปิดและเสวนาใน “งาน Girls in ICT Day Thailand 2023 – Girls and Women in ICT on “Digital Skills for Life!" จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร รวมทั้งสภาดิจิทัล เป็นพันธมิตรหลักในการจัดกิจกรรมฯ มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เด็กหญิงและเยาวชนหญิงเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) ยกระดับทักษะดิจิทัล และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) อย่างมีประโยชน์และปลอดภัย


ทั้งนี้ “นางสาวอรมดี ปุรผาติ” ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Talking tech with the Industries and Academia (Hybrid session)” ร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทั้งไทยและนานาชาติ ได้แก่ “นางสาวศุทธินี ลีลาเหมรัตน์” Program Manager, Cisco Systems Thailand “นายวรกาน ลิขิตเดชาศักดิ์” Chief Technology Officer, Huawei Thailand Carrier Business Group “Ms. Doyeon Kim” International Partnerships Manager, APAC, Code.org “Mr. Yap Jin Yi” CEO, Supernap, Thailand และ “Ms. Emi Shitara” President, Japan Brand Communication 


“นางสาวอรมดี ปุรผาติ” กรรมการและปฏิคม สภาดิจิทัลฯ กล่าวว่า สภาดิจิทัลฯ ในฐานะที่เป็นองค์กรสำคัญในการทำงานร่วมกับภาคเอกชน รัฐบาล และภาคประชาชน มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยสู่ระดับสากล อันเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกกลุ่ม โดยสภาดิจิทัลฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและพัฒนาทักษะดิจิทัล เพื่อเพิ่มการเข้าถึง ICT ให้แก่สตรีได้อย่างปลอดภัยและทั่วถึง


“สภาดิจิทัลฯ ได้จัดกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจและการฝึกฝนความรู้ให้แก่สตรีที่สนใจในสายอาชีพดิจิทัล โดยร่วมกับพันธมิตรด้านการศึกษา ส่งเสริมการ Upskill-Reskill ทักษะดิจิทัลในเว็บไซต์ DCT Digital U (https://dctdigitalu.com/) ที่มีมากกว่า 4,000 คอร์สออนไลน์ นอกจากนี้ สภาดิจิทัลฯ ได้ร่วมมือกับ ITU และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระหว่างการจัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองเด็ก และเยาวชนบนโลกออนไลน์ (Child Online Protection) เพื่อให้เข้าถึงออนไลน์อย่างปลอดภัย”


“นางสาวอรมดี” กล่าวถึงข้อเสนอแนะในการส่งเสริมความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ ว่า การเรียนรู้ทักษะเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ ข้อมูลส่วนบุคคล และดิจิทัลไอดี ควรถูกบรรจุเข้าไปในหลักสูตรการศึกษาอย่างเป็นทางการ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ และสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เยาวชนในวัยเยาว์ จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่ปลอดภัยและมั่นคงมากยิ่งขึ้น


“ในฐานะผู้แทนของสภาดิจิทัลฯ รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมงาน “Girls in ICT Day Thailand 2023” ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเมื่อปีที่ผ่านมา ทางสภาดิจิทัลฯ ได้บูรณาการความร่วมมือกับ กสทช. และ ITU จัดงาน “Girls in ICT Access and Safety” เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงด้าน ICT ให้แก่เด็กหญิงและเยาวชนหญิงอย่างทั่วถึงและปลอดภัย โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมมากกว่า 300 คนและมีผู้ชมออนไลน์กว่า 5,600 คน” 


ในปีนี้จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมจัดกิจกรรมเพื่อผลักดันการใช้ ICT และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนความเสมอภาคทางเพศสำหรับเยาวชนหญิงในทุกระดับ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสให้เยาวชนหญิงมีโอกาสก้าวหน้าในวงการ ICT ต่อไป “นางสาวอรมดี ปุรผาติ” กรรมการและปฏิคม สภาดิจิทัลฯ กล่าว


ทั้งนี้ ผู้ร่วมเสวนาได้แชร์มุมมองที่เกิดขึ้นต่อการใช้เทคโนโลยีและการส่งเสริมทักษะความรู้เรื่อง STEM ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในแวดวงอุตสาหกรรมและวิชาการ โดยร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ STEM การให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เทคโนโลยี และทักษะต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน ICT เพื่อก้าวสู่โลกแห่งอนาคต


สำหรับ งาน International Girls in ICT Day มีการจัดงานทั่วโลกทุกปีในวันพฤหัสบดีที่สี่ของเดือนเมษายน โดย Girls in ICT Day เปิดโอกาสให้เด็กหญิงและหญิงสาวได้เข้าใจถึงประโยชน์ของ ICT ในการประกอบอาชีพและแรงบันดาลใจ โดยมีเด็กหญิงและเยาวชนหญิงกว่า 377,000 คนใน 171 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงาน โดยในประเทศไทยมีการจัดงาน Girls in ICT Day Thailand 2023 พร้อมกับกิจกรรมดีๆ สำหรับผู้หญิง เด็กและเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมการฝึกอบรมทักษะดิจิทัลในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ความเป็นผู้นำ เทคโนโลยีที่อุบัติใหม่ และทักษะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ICT ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง รัฐบาล หน่วยงานของ UN หน่วยงานอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและสถาบันการศึกษาต่างๆ