activities
DCT Digital Future Talks หัวข้อ รู้ให้เท่า เล่าให้ทัน เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์
19 May 2023

ภัยไซเบอร์อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด !! 


หากพูดถึงภัยไซเบอร์ในปัจจุบัน เชื่อว่าหลายคนเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับความเสียหายจากการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ในหลากหลายรูปแบบ 


DCT Digital Future Talks ในตอนนี้จะพาไปคุยตรงกับ "ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี" เพื่อทำความรู้จักภัยไซเบอร์ใกล้ตัวที่ทุกคนควรรู้ รวมถึงข้อแนะนำวิธีรับมือและป้องกันตนเองจากภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 


DCT Digital Future Talks หัวข้อ รู้ให้เท่า เล่าให้ทัน เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ 


พบกันวันพุธที่ 24/5/66 เวลา 16.00-17.30 น. ได้ที่ https://www.facebook.com/DigitalCouncilOfThailand