activities
DCT ขอเชิญร่วมงานระดับโลก “Girls in ICT 2023 : Digital Skills for Life”
24 Jul 2023

DCT เชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมสนับสนุนและผลักดันเยาวชนหญิงให้มีบทบาทด้าน ICT ไปด้วยกัน !!


สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (DCT) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาโทรคมนาคมของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ซึ่งเป็นองค์การชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนวาระของโลกในการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนหญิงให้มีทัศนคติ ศักยภาพ และความเชื่อ ในการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์


ขอเชิญร่วมงานระดับโลก “Girls in ICT 2023: Digital Skills for Life” ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.30-16.00 น.


ถ่ายทอดสดผ่าน DCT Facebook


พบกับเสวนาที่น่าสนใจจากผู้หญิงและเยาวชนหญิงในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอีกมากมาย

  • การเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในประเทศไทย
  • การเร่งสร้างบุคลากรแห่งอนาคตด้วยการเสริมสร้างทักษะดิจิทัล
  • การเตรียมพร้อมเยาวชนหญิงให้มีทักษะดิจิทัลที่สำคัญ
  • 3 เจนเนอเรชั่น กับหลากหลายการเรียนรู้ทักษะดิจิทัลแบบ Lifelong Learning
  • She Loves Tech ผู้หญิงแกร่งแห่งวงการเทคโนโลยี
  • พลังเยาวชนกับทักษะดิจิทัลเพื่อต่อยอดอาชีพในอนาคต


รายละเอียดงาน

  • บรรยายภาษาไทย
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมฟัง
  • สามารถรับชมได้ทาง Online ผ่าน DCT Facebook ได้ที่ https://www.facebook.com/DigitalCouncilOfThailand

 

สนใจลงทะเบียนคลิก https://qr.page/g/1NiLQhORgFT

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ contact@dct.or.th