news
“สภาดิจิทัลฯ” นำโดย “ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์” รองประธานสภาดิจิทัลฯ เข้าร่วมงาน Mission Announcement Day จัดโดย ก.ล.ต. เปิดภารกิจโครงการ Capital Market Datathon หนุนพลัง Open Data ต่อยอดไอเดียนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน
18 Sep 2023

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566, ณ สำนักงาน ก.ล.ต. ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ - “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (DCT)” โดย “นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์” รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการพันธกิจด้าน Startup เข้าร่วมงาน Mission Announcement Day – Capital Market Datathon จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมี “นายธวัชชัย พิทยโสภณ” รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวเปิดงาน


ในการนี้ “นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์” รองประธานสภาดิจิทัลฯ ได้รับเกียรติถ่ายรูปร่วมกับ “นายธวัชชัย พิทยโสภณ” รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ “นายไพบูลย์ นรินทรางกูร” กรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด “ดร.มณฑา ชยากรวิกรม” ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล สพร. “นายสุธี อุไรวิชัยกุล” รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูลขนาดใหญ่ BDI “นายปรีชา ไพรภัทรกุล” กรรมการสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย TDO “ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ” อุปนายกสมาคม รักษาการนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย AIAT “นางวณิสรา สุขวัฒน์” ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ กพร. “นางสาวจิลลา ณ สุวรรณ” เจ้าหน้าที่กลยุทธ์นวัตกรรม ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม NIA และ “ดร. ณัฐพงษ์ แสงเลิศศิลปชัย” นักวิจัย NECTEC


ภายใน งาน Mission Announcement Day นอกจากจะมีการเปิดภารกิจโครงการ Capital Market Datathon อย่างเป็นทางการ ยังมีบรรยายพิเศษเกี่ยวกับภาพรวมของตลาดทุนจากบุคลากรชั้นนำของประเทศ และได้รับความรู้เกี่ยวกับตลาดทุนและข้อมูลเปิด (Open Data) เพิ่มเติม ผ่านการเสวนาจากตัวแทนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน 


ทั้งนี้ โครงการ Capital Market Datathon จัดขึ้นโดย สำนักงาน ก.ล.ต. ผสานความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อเฟ้นหาสุดยอดไอเดียนวัตกรรมจากความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ เพื่อนำชุดข้อมูลเปิดของ ก.ล.ต. (SEC Open Data) ต่อยอดไอเดียไปสู่ระบบนิเวศของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำเเนะนำจากผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะมาผนึกพลังเพื่อให้ไอเดียนวัตกรรมมีโอกาสเกิดขึ้นได้จริง รวมทั้งชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 390,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2566 โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ www.sec.or.th/datathon