news
“สภาดิจิทัลฯ” ร่วมกับ “ทรูดิจิทัล พาร์ค” จัดงาน “DCT Startup Connect Episode 3 : Appreciation Night” สนับสนุนสตาร์ตอัป โดยความร่วมมือกันของพันธมิตรในระบบนิเวศ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงความขอบคุณต่อ DCT Ecosystem Partner
30 Nov 2023

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง Grand Hall อาคาร True Digital Park West  กรุงเทพฯ - “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” โดย “นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์” รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการพันธกิจด้าน Startups ร่วมกับ  “ดร.ธาริต นิมมานวุฒิพงษ์” General Manager, True Digital Park ร่วมกันจัดงาน “DCT Startup Connect Episode 3 : Appreciation Night” เพื่อสนับสนุนสตาร์ตอัป โดยความร่วมมือกันของพันธมิตรในระบบนิเวศ โดยเป็นพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างสตาร์ตอัปไทยและต่างชาติ VCs นักลงทุน ผู้นำองค์กรภาครัฐและเอกชน ได้ทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนข้อมูล รับคำปรึกษาและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ส่งผลให้ไทยสามารถยกระดับอุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศให้แข็งแกร่งพร้อมเข้าสู่ตลาดโลก  


“นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์” รองประธานสภาดิจิทัลฯ กล่าวว่า “การจัดงาน DCT Startup Connect ในวันนี้จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับ สตาร์ตอัป นักลงทุน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้มาพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและโอกาสใหม่ๆ ร่วมกัน โดยขอขอบคุณ BytePlus บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำที่ช่วยสนับสนุนงานในครั้งนี้ รวมถึง MRANTI (Malaysian Research Accelerator for Technology & Innovation) หน่วยงานภาครัฐของมาเลเซียซึ่งเป็น Partner ที่ช่วยเชื่อมต่อและประสานงานกับสตาร์ตอัปของมาเลเซียเพื่อมาร่วมงานนี้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนใน Ecosystem ของไทยจะทำงานร่วมกันต่อไปในปีหน้าอย่างเข้มแข็ง และเสริมสร้างสิ่งใหม่ๆ ต่อไป สภาดิจิทัลฯ ยินดีและพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่”  


“ดร.ธาริต นิมมานวุฒิพงษ์” General Manager, True Digital Park  กล่าวว่า “เราควรสร้างบ้านให้กับ Ecosystem ของประเทศไทย ซึ่งเป็นบ้านหลังใหญ่ที่มีความเป็นกลาง ให้ทุกคนได้มาเจอกับสตาร์ตอัป เอสเอ็มอี ภาครัฐที่สนับสนุนเรื่องสตาร์ตอัปและธุรกิจด้านดิจิทัล รวมถึงชาวต่างประเทศเข้ามามีออฟฟิศที่นี่และทำธุรกิจที่นี่ได้ที่เดียว ซึ่งเป็นสิ่งที่ทรูดิจิทัลพาร์คสร้างมาตลอด 5 ปี เพื่อให้เป็นเหมือน Destination เป็น Hub ของ Tech Business ของเมืองไทย สำหรับงานนี้เป็นโอกาสดีมากที่จะได้เจอคนใหม่ๆ เพราะ MRANTI พาร์เนอร์ของเราพาสตาร์ตอัปจากมาเลเซียมาถึง 8 ราย” 


ภายในงานได้รับเกียรติในการบรรยายโดย Mr.Kenny Tan, Head of South East Asia บริษัท BytePlus จากประเทศมาเลเซีย และมีช่วงของการแนะนำสตาร์ตอัปที่น่าสนใจทั้งจากไทยและมาเลเซีย ที่มาร่วมทำความรู้จักและต่อยอดการลงทุนกับนักลงทุน VCs และผู้นำจากพันธมิตรต่างๆ ในบรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง พร้อมปิดท้ายงานอย่างสนุกสนานกับช่วง Networking and Party โดยมีสตาร์ตอัปไทยและต่างประเทศ นักลงทุน องค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมมากกว่า 200 คน  


นอกจากนี้ ในงานยังมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงความขอบคุณต่อ DCT Ecosystem Partner ให้แก่องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนทั้ง 18 ราย ประกอบด้วย 1) กรมสรรพากร 2) บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด 3) กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) 4) สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย 5) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 6) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 7) ซีทรัส 8) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 9) บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 10) เทคซอส 11) สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (TVCA) 12) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 13) บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด 14) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 15) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 16) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) 17) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 18) โอเพ่นสเปซ เวนเจอร์  ซึ่งเป็นองค์กรสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนระบบนิเวศสตาร์ตอัป รวมถึงให้ความร่วมมือกับสภาดิจิทัลฯ ในการผลักดันนโยบาย และร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสตาร์ตอัปด้วยดีมาโดยตลอด