news
วันนี้..เอสเอ็มอีไทย เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐง่ายขึ้นแล้ว
1 Dec 2020

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยร่วมลงทะเบียนรับการคัดกรอง เพื่อขึ้นบัญชีจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และรับสิทธิประโยชน์กับ สสว. เพียงธุรกิจของท่านเป็นประเภท Micro, Small และ Medium (คุณสมบัติ มีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี)

รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์ให้บริการเอสเอ็มอีครบวงจร หรือ OSS ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SME CONNEXT คลิก https://bit.ly/33KaR8X