training
มาลับฝีมือพร้อมลงสนามด้วย 5 แขนงความรู้ดิจิทัลยุค New Normal จากบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจระดับโลก! เรียนฟรี!
30 Jul 2021

สภาดิจิทัลฯ (DCT) ร่วมมือกับ Accenture Solutions จัดหลักสูตร “พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลฯ สู่การประกอบอาชีพในอนาคต” สำหรับผู้ที่สนใจ ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบประกาศนียบัตร กับ 5 หลักสูตรทักษะที่จำเป็นต่อโลกธุรกิจในยุคดิจิทัล

สมัครเลย! รับเพียง 300 ที่นั่งแรกเท่านั้น! เริ่มสมัครได้แล้ววันนี้ ถึง 20 ส.ค. 64 นี้

แสกน QR Code หรือ แสกน QR Code หรือกดลิงก์ >> https://qrgo.page.link/KPZBR