ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ ร่วมบรรยายงาน OIIO Thailand Techland 2019
5 พ.ย. 2562

5 พฤศจิกายน 2562 - นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติในการกล่าวเปิดงาน OIIO Thailand Techland 2019 ภายใต้หัวข้อ "Thailand Techland Futurist for Thais" จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) ร่วมกับบริษัท โซเชียลแล็บ จำกัด ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยงานดังกล่าวมุ่งที่จะสร้างปรากฎการณ์การขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในทุกอุตสาหกรรมเพื่อให้สอดคล้องและตอบโจทย์กับระบบ Industry 4.0 โดยมีการรวบรวมเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสบรรยากาศแห่งโลกอนาคต


ในการนี้ นายศุภชัย ได้เน้นย้ำถึงจุดอ่อนของอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยรวมถึงแนะนำแนวทางพัฒนาแก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยอ้างอิงจากดัชนี IMD Digital Competitiveness นอกจากนี้ยังมีการแนะนำวิสัยทัศน์และพันธกิจของสภาดิจิทัลฯ ในฐานะองค์กรกลางภาคเอกชนที่มุ่งพัฒนาขีดความสามารถด้านดิจิทัล ทรัพยากรมนุษย์ด้านดิจิทัล และสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความยั่งยืนของประเทศ