โครงการของสภาดิจิทัลฯ

สภาดิจิทัลฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เราจึงได้มีการริเริ่มโครงการต่างๆ และทำการสนับสนุนโครงการด้านดิจิทัลจากทุกภาคส่วน เพื่อช่วยผลักดันโครงการดิจิทัลของประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการของสภาดิจิทัลฯที่น่าสนใจ
โครงการ
ผลสำรวจความคิดเห็นต่อการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศไทย โดย DCT
10 มิ.ย. 2567
โครงการ
DCT เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา จำนวนมากทุกสาขาวิชา !
10 พ.ค. 2567
โครงการ
คู่มือการทำ Convertible Debenture และแนวทางการนำ ESOP มาใช้กับธุรกิจ Startup และ SME ในอุตสาหกรรมดิจิทัล
25 เม.ย. 2567
โครงการ
ขอเชิญบริษัทร่วมพัฒนาคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนดิจิทัล ตอบโจทย์ความต้องการบริษัทกับ โครงการ Cooperative Work Integrated Education (CWIE)
28 ก.พ. 2567
โครงการ
สภาดิจิทัลฯ ขอเชิญทุกท่านร่วมทำแบบสำรวจความต้องการตำแหน่งงานดิจิทัล
2 พ.ย. 2566
โครงการ
คู่มือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้
2 มี.ค. 2566
โครงการ
DCT Digital U in Action เปิดรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมโครงการ
7 พ.ย. 2565
โครงการ
รายงานตัวชี้วัดสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2022
4 พ.ย. 2565
โครงการ
คู่มือการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
24 ธ.ค. 2563