ข่าวสารและกิจกรรม
กิจกรรม
DCT เชิญชวนเข้าร่วมงาน Online Workshop "แนวทางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล ภายใต้หัวข้อพันธกิจสภาดิจิทัลฯ"
15 พ.ค. 2567
DCT เชิญชวนสมาชิก ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัล สตาร์ตอัป และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมระดมพลังความคิด เพื่อขับเคลื่อนดิจิทัลไทยสู่เป้าหมายไทยแลนด์ 5.0 Online Workshop "แนวทางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล ภายใต้หัวข้อพันธกิจสภาดิจิทัลฯ"1. การส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัล (Digital Culture)วันจันทร์ที่ 20 พ.ค. 67 : 10.00-11.00 น.2. การพัฒนาศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ (Digital Manpower) และ ดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน (Digital Sustainability) วันอังคารที่ 21 พ.ค. 67 : 14.00-16.00 น.3. การส่งเสริมสนับสนุนสตาร์ตอัป, พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และการเป็นศูนย์รวมนวัตกรรมของโลก   วันจันทร์ที่ 27 พ.ค. 67 : 14.00-17.00 น. >> ผู้ที่สนใจร่วมลงทะเบียนเพื่อร่วมงานฟรี ภายในวันที่ 17 พ.ค. 67 ได้ที่ https://forms.gle/3dzEN5Fy7rRk7UB4A 
กิจกรรม
DCT เชิญชวนเข้าร่วมงาน Online Workshop หัวข้อ "แนวทางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล"
9 พ.ค. 2567
กิจกรรม
DCT เชิญชวนเข้าร่วมงาน Workshop หัวข้อ “สู่เป้าหมาย Carbon Neutrality & Net Zero กับบทบาทของดิจิทัล"
4 พ.ค. 2567
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” ร่วมให้โอวาทผู้เข้าอบรมค่ายหลักสูตรเอไอขั้นสูง (Level 2) เสริมแกร่งการเรียนรู้ด้าน AI ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตดิจิทัลอย่างยั่งยืน
1 พ.ค. 2567
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ จับมือ สกสว. สศช. สศอ. และสภาอุตฯ จัดงานเสวนายกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ครั้งที่ 3 : โอกาสของ Generative AI ในประเทศไทย ปลดล็อกศักยภาพ AI ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
29 เม.ย. 2567
ข่าวสาร
DCT ร่วมกับ ADOBE THAILAND จัดเวิร์กช๊อปหัวข้อ "Unleash Creativity with Adobe Express" ปลุกพลังสร้างสรรค์ไร้ขีดจำกัดด้วย Adobe Express โปรแกรมออกแบบกราฟิกสุดล้ำ ขับเคลื่อนด้วย Generative AI
24 เม.ย. 2567
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมสามัญประจำปีและเลือกตั้งกรรมการสภาดิจิทัลฯ ชุดที่ 3 มีมติเอกฉันท์เลือก “ม.ร.ว. นงคราญ ชมพูนุท“ นั่งประธานสภาฯ ลุยภารกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในทุกมิติ
12 เม.ย. 2567
ข่าวสาร
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการ​สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ชุดที่ 3​
11 เม.ย. 2567
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ ขอประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกสามัญที่ลงสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ ชุดที่ 3
4 เม.ย. 2567
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” ผนึกกำลัง “สวทช.” “กสทช.” “สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย” และ “มููลนิธิสากลเพื่อคนพิการ” ลงนาม MOU ส่งเสริมการเข้าถึงเนื้อหาและบริการดิจิทัลโดยสะดวกถ้วนหน้า
29 มี.ค. 2567
กิจกรรม
ขอเชิญรับฟัง DCT Digital Future Talks หัวข้อ "เจาะลึกภาษีสินทรัพย์ดิจิทัลกับกรมสรรพากร"
28 มี.ค. 2567
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ เปิดเวทีรับฟังเสียง Startup และนักลงทุน ร่วมเสนอแนะ “กฎหมายยกเว้นภาษี Capital Gains Tax” มุ่งพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล
28 มี.ค. 2567
กิจกรรม
DCT ร่วมกับ ADOBE (THAILAND) เชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนา (ONSITE WORKSHOP) หัวข้อ "UNLEASH CREATIVITY WITH ADOBE EXPRESS"
26 มี.ค. 2567
กิจกรรม
เชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยชุดที่ 3 และขอเชิญเสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
21 มี.ค. 2567
กิจกรรม
ประกาศเลือกตั้งคณะกรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ชุดที่ 3
19 มี.ค. 2567
กิจกรรม
DCT ร่วมกับ ADOBE (THAILAND) เชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "UNLEASH CREATIVITY WITH ADOBE FIREFLY & EXPRESS"
12 มี.ค. 2567
ข่าวสาร
“ดร.วีระ วีระกุล” รองประธานสภาดิจิทัลฯ ร่วมปาฐกภาพิเศษหัวข้อ "โอกาส ความท้าทายและความสามารถในการแข่งขันของไทยภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัล" ในงานสัมมนาทางวิชาการ “เศรษฐกิจดิจิทัล : โอกาส ความเสี่ยง และความสามารถในการแข่งขัน”
11 มี.ค. 2567
ข่าวสาร
“นายลักษมณ์ เตชะวันชัย” รองประธานสภาดิจิทัลฯ ร่วมงานแถลงข่าว ความสำเร็จโครงการส่งเสริมการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสู่รูปแบบดิจิทัล (Digital Cultural Heritage) ระยะที่ 2 จัดโดย สดช.
20 ก.พ. 2567
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็นต่อ “หลักเกณฑ์ด้าน governance ของ ICO product (ICO governance)” เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกลไกกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเหมาะสม
5 ก.พ. 2567
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็นต่อ “ความเป็นไปได้และความพร้อมของไทยในการเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนด้านเศรษฐกิจดิจิทัล” ขับเคลื่อนกรอบการทำงานระหว่างประเทศ ส่งเสริมการค้าทางดิจิทัลของโลกอย่างมีประสิทธิภาพ
5 ม.ค. 2567
กิจกรรม
DCT Digital Future Talks หัวข้อ "IMD 2023 อันดับไทยดีขึ้น สะท้อนความพร้อมเวทีโลกแค่ไหน?"
11 ธ.ค. 2566
ข่าวสาร
การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านดิจิทัลโดย IMD ประจำปี 2023 ประเทศไทยมีอันดับที่ดีขึ้น 5 อันดับจากปี 2022 โดยได้อันดับที่ 35 ของโลก สูงสุดเท่าที่ประเทศไทยเคยทำได้ !!
8 ธ.ค. 2566
กิจกรรม
DCT ร่วมกับ MICROSOFT เชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "Meet AI Copilot The era of human – AI collaboration and co-creation" (ภาษาไทย)
6 ธ.ค. 2566
ข่าวสาร
DCT ขอร่วมประกาศความสำเร็จของประเทศไทย กับการขยับอันดับขีดความสามารถการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศปี 2023 โดย IMD
4 ธ.ค. 2566
กิจกรรม
DCT Digital Future Talks หัวข้อ คนรุ่นใหม่กับเส้นทางสู่การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศ
3 ธ.ค. 2566
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” ร่วมกับ “ทรูดิจิทัล พาร์ค” จัดงาน “DCT Startup Connect Episode 3 : Appreciation Night” สนับสนุนสตาร์ตอัป โดยความร่วมมือกันของพันธมิตรในระบบนิเวศ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงความขอบคุณต่อ DCT Ecosystem Partner
30 พ.ย. 2566
กิจกรรม
DCT และ True Digital Park เชิญชวนเหล่า Startups และหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมงาน DCT Startup Connect Episode 3 : Appreciation Night
27 พ.ย. 2566
ข่าวสาร
“ม.ร.ว. นงคราญ ชมพูนุท” และ “เขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์” รองประธานสภาดิจิทัลฯ ร่วมงาน “ลอยกระทงสายน้ำแห่งวัฒนธรรม Loy Krathong : River of Culture” พร้อมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลโครงการ Tradition : NEW GEN ENJOY
27 พ.ย. 2566
ข่าวสาร
“ธิดารัธ ธนภรรคภวิน” รองประธานสภาดิจิทัลฯ ร่วมเสวนาหัวข้อ “Collaborations with Industry and Education for Child Online Protection.” ในงานการประชุม ASEAN ICT Forum ครั้งที่ 2 ว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากภัยทางออนไลน์ (The 2nd Annual ASEAN ICT Forum on Child
24 พ.ย. 2566
กิจกรรม
สภาดิจิทัลฯ ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
24 พ.ย. 2566
ข่าวสาร
“เขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์” รองประธานสภาดิจิทัลฯ ร่วมเสวนาหัวข้อ “ความ ร่วมมือระหว่าง สสอท. และองค์กรภายนอกในการผลิตบัณฑิต” ในงานวันครบรอบการสถาปนา สสอท. ปีที่ 46 ก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
18 พ.ย. 2566
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจถกข้อคิดเห็นต่อการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ที่เสนอทบทวนให้นำออกจากบัญชีท้าย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
16 พ.ย. 2566
ข่าวสาร
“ปราโมทย์ โชคศิริกุลชัย” รองประธานสภาดิจิทัลฯ ร่วมงานสัมมนา Thailand Competitiveness Conference 2023 จัดโดย TMA ดึงภาครัฐ-เอกชน ขับเคลื่อนการสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
16 พ.ย. 2566
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็นต่อ(ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ ส่งเสริมมาตรฐานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
8 พ.ย. 2566
ข่าวสาร
ประธานสภาดิจิทัลฯ “ศุภชัย เจียรวนนท์” นำทีมประชุมคณะกรรมการสภาดิจิทัลฯครั้งที่ 6/2566 ชี้แนะ 4 มิติให้เน้นคุณภาพและความปลอดภัยนำไทยสู่ความสำเร็จด้าน Digital Transformation & Technology ในอนาคต
1 พ.ย. 2566
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” นำโดย “ม.ร.ว. นงคราญ ชมพูนุท” และ “เขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์” รองประธานสภาดิจิทัลฯ ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกโครงการ Tradition : NEW GEN ENJOY ประกวดสร้างสรรค์คลิปวิดีโองานลอยกระทง หัวข้อ "Loy Krathong: world class heritage"
27 ต.ค. 2566
ข่าวสาร
“DCT” จับมือ “ARAK” จัดเวิร์กช๊อปออนไลน์ หัวข้อ “โครงการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์ (Digital Vaccine)” แนะนำการใช้งาน “ARAK Internet Security” ส่งเสริมซอฟต์แวร์พันธุ์ไทย คัดกรองเนื้อหาไม่เหมาะสมทางอินเทอร์เน็ต ปกป้องอนาคตของชาติจากภัยออนไลน์
25 ต.ค. 2566
ข่าวสาร
“ปราโมทย์ โชคศิริกุลชัย” รองประธานสภาดิจิทัลฯ ร่วมเวทีระดมความคิดเห็นผ่านกระบวนการ Policy Lab หนุนนโยบายส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม Digital Content ด้านวัฒนธรรม ขับเคลื่อน Soft Power สอดรับนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมพลังสร้างสรรค์
24 ต.ค. 2566
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็นต่อการปรับปรุงพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนและประชาชนในการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล
19 ต.ค. 2566
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” นำโดย “ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์” รองประธานสภาดิจิทัลฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานสนับสนุนระบบนิเวศธุรกิจฐานวิจัยนวัตกรรมของประเทศไทย ในงาน Chula Deep Tech Demo Day 2023
16 ต.ค. 2566
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ ร่วมกับ กรมสรรพากร สวทช. ดีป้า เอ็นไอเอ และ ดิจิโอ สตาร์ทอัพฟินเทค จัดเวิร์กช๊อปออนไลน์ "Capital Gains Tax Exemption Guidelines for Investors and Startups (Eng)" ดันการลงทุน Startup ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันไทยสู่สากล
10 ต.ค. 2566
กิจกรรม
สภาดิจิทัลฯ และ สดช. เชิญชวนร่วมงานสัมมนาออนไลน์ "Thailand Digital Outlook ประจำปี 2566"
10 ต.ค. 2566
กิจกรรม
สภาดิจิทัลฯ เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา Cyber Defense Initiative Conference (CDIC 2023)
10 ต.ค. 2566
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จับมือ “EF Education First” จัดงานสัมมนาออนไลน์ English for Digitalization หนุนโอกาสการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สู่การขับเคลื่อนทักษะและกำลังคนดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันไทยในเวทีโลก
3 ต.ค. 2566
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็นต่อการทบทวนปรับปรุงข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการใช้งานเทคโนโลยีชีวมิติสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน ขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการอัตลักษณ์บุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
27 ก.ย. 2566
กิจกรรม
DCT X EF Online Seminar : English for Digitalization
27 ก.ย. 2566
กิจกรรม
The Online Seminar : "Capital Gains Tax Exemption Guidelines for Investors and Startups"
22 ก.ย. 2566
ข่าวสาร
“ปราโมทย์ โชคศิริกุลชัย” รองประธานสภาดิจิทัลฯ ร่วมงาน “2023 ICT BUSINESS PARTNERSHIP” เชื่อมโยงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลไทย-เกาหลีใต้ สู่การต่อยอดธุรกิจในอนาคต
19 ก.ย. 2566
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” นำโดย “ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์” รองประธานสภาดิจิทัลฯ เข้าร่วมงาน Mission Announcement Day จัดโดย ก.ล.ต. เปิดภารกิจโครงการ Capital Market Datathon หนุนพลัง Open Data ต่อยอดไอเดียนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน
18 ก.ย. 2566
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จับมือ “บพข.” “สกสว.” และ “สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์” จัดงาน Thailand Digital Competitiveness Forum 2023 หนุนโอกาสต่อยอดธุรกิจด้วย AI กับ เครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ดันศักยภาพอุตสาหกรรมดิจิทัล ยกระดับขีดความสามารถสู่สากล
18 ก.ย. 2566
กิจกรรม
DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ "Translucia Metaverse" การเชื่อมโยงโลกจริงและโลกเสมือนจะพลิกโฉมสังคมและธุรกิจไทยอย่างไร ?
13 ก.ย. 2566
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบนิยามอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย ขับเคลื่อนมูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลอย่างเป็นระบบและ เป็นไปตามมาตรฐานสากล
5 ก.ย. 2566
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” นำโดย “เขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์” รองประธานสภาดิจิทัลฯ ร่วมเสวนาหัวข้อ “พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่” ในงานมหกรรม Skill Expo 2023
30 ส.ค. 2566
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็นต่อ ร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎเกณฑ์การเสนอขายโทเคนดิจิทัล debt-like ICO และ infra-backed ICO ขับเคลื่อนกลไกกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างชัดเจนและเหมาะสม
28 ส.ค. 2566
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ จับมือ กรมสรรพากร สวทช. ดีป้า เอ็นไอเอ และ ดิจิโอ สตาร์ทอัพฟินเทค จัดเวิร์กช๊อปออนไลน์ “หน้าที่และแนวปฏิบัติของนักลงทุนและ Startups ในการใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษี Capital Gains Tax”
18 ส.ค. 2566
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ จับมือ ACIS จัดเสวนาออนไลน์ “Dark Sides of ChatGPT and How to Manage Them” เตรียมพร้อมองค์กรให้ปรับตัวสอดรับการเติบโตและเรียนรู้วิธีจัดการ Genertive AI ที่ถูกต้องและปลอดภัยเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจในยุคดิจิทัล
17 ส.ค. 2566
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ นำทีมโดย “ศุภชัย เจียรวนนท์” จัดประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ 5/2566 แนะแนวทางขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การสร้างโอกาสที่เท่าเทียม ย้ำรัฐ-เอกชนเสริมศักยภาพเทคโนโลยีดิจิทัล หวังดันไทยเป็นศูนย์กลาง Tech Hub แห่งอาเซียน
16 ส.ค. 2566
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็นต่อ แนวทางการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างมีธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารองค์กร (AI Governance Guideline for Executives) ยกระดับมาตรฐานการใช้งาน AI อย่างเป็นรูปธรรม
15 ส.ค. 2566
ข่าวสาร
“ปราโมทย์ โชคศิริกุลชัย” รองประธานสภาดิจิทัลฯ ร่วมงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสู่รูปแบบดิจิทัล (Digital Cultural Heritage) ระยะที่ 2 พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ "Hackulture 2023 Illuminate Thai อัปเวลแฟชั่นไทย ด้วยดิจิทัล"
11 ส.ค. 2566
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ ผนึกกำลัง ผู้นำองค์กรพันธมิตรภาครัฐ-เอกชนในระบบนิเวศ จัดงาน “DCT Startup Connect Episode 2” สร้างโอกาสจับคู่ธุรกิจสตาร์ทอัพกับภาคธุรกิจชั้นนำ เสริมแกร่งสตาร์ทอัพไทยสู่สากล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
10 ส.ค. 2566
กิจกรรม
DCT ร่วมกับ ACIS เชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ " Dark Sides of ChatGPT and How to Manage Them"
9 ส.ค. 2566
กิจกรรม
ใกล้เข้ามาแล้วกับงาน DCT Startup Connect ครั้งที่ 2 !!
9 ส.ค. 2566
กิจกรรม
DCT เชิญชวนนักลงทุน และ Startup เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ "หน้าที่และแนวปฏิบัติของทักลงทุนและ Startups ในการใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษี Capital Gains Tax"
8 ส.ค. 2566
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ จับมือ กสทช. และ ITU จัดงาน “Girls in ICT Digital Skills for Life” เสริมสร้างศักยภาพสตรีทั่วโลกด้าน ICT และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี หนุนทักษะดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย สอดรับเทรนด์โลกแห่งอนาคต
31 ก.ค. 2566
ข่าวสาร
ประธานสภาดิจิทัลฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะเจ้าหน้าที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566
28 ก.ค. 2566
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็นต่อผลการศึกษาโครงการศึกษาและเปรียบเทียบนโยบายภาษีศุลกากรสำหรับการส่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ในเวทีโลก ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน
27 ก.ค. 2566
กิจกรรม
DCT Digital Future Talks หัวข้อ ขับเคลื่อนการลงทุนใน Startups ไทย กุญแจสู่ Tech Hub แห่งอาเซียน
27 ก.ค. 2566
ข่าวสาร
Nikkei Asia ชี้ การลงทุนใน Startup ไทยเติบโตก้าวกระโดด พบเงินลงทุนรวมกว่า 530 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกปี 2023 หลังจากมาตรการยกเว้น Capital Gains Tax ออกมาได้เพียง 1 ปี หนุนไทยสู่การเป็น Tech Hub แห่งอาเซียน
26 ก.ค. 2566
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ ร่วมงานฉลองพิธีมงคลสมรสลูกชาย "สนั่น อังอุบลกุล" ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
26 ก.ค. 2566
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็นต่อ ร่างประกาศฯ ผู้ที่ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา (DPO) ตาม ม.41 (2)
26 ก.ค. 2566
กิจกรรม
DCT ขอเชิญร่วมงานระดับโลก “Girls in ICT 2023 : Digital Skills for Life”
24 ก.ค. 2566
กิจกรรม
กลับมาอีกครั้งกับงาน DCT Startup Connect ครั้งที่ 2 !!
17 ก.ค. 2566
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” ลุยโรดโชว์สิงคโปร์ ร่วมเวที SVCA Conference 2023 พบ VC รายใหญ่ระดับโลก หวังชวนให้เข้ามาลงทุนในไทย เสริมแกร่งเศรษฐกิจ ดันไทยสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมของภูมิภาค
14 ก.ค. 2566
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนการจัดให้มีบริการกระจายเสียงและบริการโทรทัศน์พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. 2566 - 2568) ขับเคลื่อนการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารในโลกดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
10 ก.ค. 2566
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” นำโดย “เขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์” รองประธานสภาดิจิทัลฯ ร่วมพิธีเปิดงาน BIDC 2023 Opening and Awards Ceremony Event หนุนดิจิทัลคอนเทนต์ไทยสู่ระดับสากล เสริมแกร่งระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน
6 ก.ค. 2566
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงแพลตฟอร์มดิจิทัลไทย ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไทยสู่อนาคต
27 มิ.ย. 2566
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” นำโดย “ม.ร.ว. นงคราญ ชมพูนุท” รองประธานสภาดิจิทัลฯ รับรางวัล Prime Minister Award : National Startup 2023 สาขา Best Brotherhood of the year จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
22 มิ.ย. 2566
กิจกรรม
DCT Digital Future Talks หัวข้อ "AI กับการพลิกโฉม Digital Content ของไทย"
22 มิ.ย. 2566
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ นำทีมโดย “ศุภชัย เจียรวนนท์” จัดประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ 4/2566 มุ่งดึงนักลงทุนต่างชาติลงทุนในไทย ผลักดันนโยบายภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เสริมแกร่ง Startup และอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย ก้าวไกลสู่สากล
21 มิ.ย. 2566
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมหารือ “การพัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนระบบใหม่ของอาจารย์ผู้สอน” ปั้น ‘อาชีวศึกษาไทย’ ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
20 มิ.ย. 2566
ข่าวสาร
DCT ร่วมกับ DiSDA จัดประชุมหารือ การดำเนินงานภายใต้โครงการสำรวจ Digital job demand ขับเคลื่อนแนวทางความร่วมมือ มุ่งหาตำแหน่งงานด้านดิจิทัล ตอบโจทย์ความต้องการแรงงานไทยในอนาคต
20 มิ.ย. 2566
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการผลิตรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมฯ หนุนการผลิตและเผยแพร่รายการ สู่การสร้างสรรค์สังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
15 มิ.ย. 2566
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมหารือความร่วมมือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ผลักดันข้อเสนอแนะภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม ยกระดับคอนเทนต์ละคร-วาไรตี้ไทยสู่เวทีโลก
13 มิ.ย. 2566
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และเกม พ.ศ. ....ขับเคลื่อนกลไกและมาตรการทางกฎหมายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับบริบทสังคมและเทคโนโลยีในอนาคต
12 มิ.ย. 2566
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยเศรษฐกิจแพลตฟอร์มให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ สอดรับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ยกระดับการแข่งขันด้านสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
29 พ.ค. 2566
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” นำโดย “เขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์” รองประธานสภาดิจิทัลฯ รับโล่เกียรติคุณในงาน InfoComm Asia 2023 President’s Luncheon
25 พ.ค. 2566
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” นำโดย “ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์” รองประธานสภาดิจิทัลฯ รับรางวัล The Policy Advocate ในงาน Makers United 2023 จัดโดยสมาคม Thai Startup ตอกย้ำองค์กรมุ่งขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ หนุน Startup ไทย ก้าวสู่การเติบโตในระดับโลก
23 พ.ค. 2566
กิจกรรม
DCT Digital Future Talks หัวข้อ รู้ให้เท่า เล่าให้ทัน เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์
19 พ.ค. 2566
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และเสวนาหัวข้อ “วิสัยทัศน์ พันธกิจ สภาดิจิทัลฯ ในการขับเคลื่อนพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย”
17 พ.ค. 2566
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมหารือความร่วมมือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมคอนเทนต์ ผลักดันข้อเสนอแนะภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม ยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน
17 พ.ค. 2566
ข่าวสาร
“ศุภชัย เจียรวนนท์” นำทีม “สภาดิจิทัลฯ” เสนอนโยบายทรานส์ฟอร์มประเทศไทยถึงรัฐบาลชุดใหม่ในงาน สภาดิจิทัลฯ กับโจทย์ใหญ่ไทยแลนด์ 5.0 “เปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล”
8 พ.ค. 2566
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็นต่อโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจฯ
3 พ.ค. 2566
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ ร่วมพิธีเปิดงาน “Girls in ICT Day Thailand 2023” และเสวนาหัวข้อ “Talking tech with the Industries and Academia” หนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ยกระดับการเข้าถึงด้าน ICT พร้อมขับเคลื่อนทักษะดิจิทัล เสริมศักยภาพผู้หญิงและเยาวสตรีก้าวสู่โลกแห่งอนาคต
27 เม.ย. 2566
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมหารือความร่วมมือมุ่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทย เพิ่มศักยภาพและโอกาสพัฒนาอุตสาหกรรมเพลงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ผลักดันข้อเสนอแนะภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม สู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน
27 เม.ย. 2566
ข่าวสาร
“ปราโมทย์ โชคศิริกุลชัย” รองประธานสภาดิจิทัลฯ ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในงาน “Traditional Music and the Digital Future” ขับเคลื่อนการสร้างสรรค์ Digital Content และ Digital Culture ด้วย “เทคโนโลยีดิจิทัล” สู่การสร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจและสังคมไทย
26 เม.ย. 2566
กิจกรรม
DCT Digital Future Talks หัวข้อ "วิกฤตการณ์การเงินโลกกับวงการสตาร์ตอัปไทย"
25 เม.ย. 2566
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2566)
25 เม.ย. 2566
ข่าวสาร
ประธานสภาดิจิทัลฯ “ศุภชัย เจียรวนนท์” นำทีมประชุมสามัญประจําปี และประชุมคณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ ครั้งที่ 3/2566 ย้ำรัฐ-เอกชนขับเคลื่อนไทย 4 มิติ “คน-ทุน-พลังงาน-โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล” พลิกโฉมเศรษฐกิจไทย มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีของโลก
21 เม.ย. 2566
กิจกรรม
DCT Digital Future Talks หัวข้อ "DIGITAL" กับสงครามการค้า/การเมือง ระหว่างประเทศมหาอำนาจ
11 เม.ย. 2566
ข่าวสาร
"ศุภชัย เจียรวนนท์" ประธานสภาดิจิทัลฯ ร่วมเวทีระดมความเห็น “มุมมองของภาคธุรกิจต่อนโยบายขับเคลื่อนประเทศ” สนับสนุนวิทยาการ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีดิจิทัล ปลดล็อกทรัพยากรมนุษย์ สร้างเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ พลิกโฉมประเทศไทยสู่ระดับโลก
9 เม.ย. 2566
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” ผนึกกำลัง “มูลนิธิทีเอชนิค” ลงนาม MOU ร่วมขับเคลื่อนการใช้ชื่อโดเมน “ภาษาไทย .ไทย และ .th” ลดช่องว่างทางดิจิทัล ส่งเสริมคนไทยเข้าถึงเว็บไซต์และบริการอย่างปลอดภัยและทั่วถึง ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันด้านดิจิทัลสู่เวทีโลก
8 เม.ย. 2566
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” ร่วมเสวนาในงานประชุมสัมมนา “Space × Digital : Driving Thailand toward the New Economy” แนะผลักดันบุคลากรทักษะสูง มุ่งพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “ผู้ผลิต” เทคโนโลยีดิจิทัล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่อย่างยั่งยืน
8 เม.ย. 2566
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมหารือความร่วมมือมุ่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทย ผลักดัน Gaming, Animation, New Media และ e-Learning สู่การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
7 เม.ย. 2566
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ นำทีมโดย “ศุภชัย เจียรวนนท์” จัดประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ 2/2566 บูรณาการความร่วมมือ ผลักดันนโยบายภาครัฐ มุ่งดึงทุน-คนเก่ง เสริมแกร่งอุตสาหกรรมดิจิทัล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน
31 มี.ค. 2566
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ จับมือ ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จัดเสวนาออนไลน์ “โอกาสทางธุรกิจและการทำงานด้วยศักยภาพ ChatGPT” ขับเคลื่อนโอกาสและความก้าวหน้า AI ต่อยอดการศึกษา เสริมแกร่งศักยภาพธุรกิจไทย เตรียมพร้อมองค์กรปรับตัวสอดรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
30 มี.ค. 2566
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ จับมือ ผู้นำองค์กรพันธมิตรภาครัฐ-เอกชนในระบบนิเวศ จัดงานยิ่งใหญ่แห่งปี “DCT Startup Connect” หนุนสตาร์ตอัปไทย ขับเคลื่อนธุรกิจตอบโจทย์ความต้องการของตลาด นำไปสู่การสร้างรายได้ ยกระดับอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยก้าวไกลสู่สากล
23 มี.ค. 2566
กิจกรรม
งาน DCT Startup Connect เพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพ โดยความร่วมมือกันของพันธมิตรในระบบนิเวศ
14 มี.ค. 2566
กิจกรรม
DCT Digital Future Talks หัวข้อ "DCT Startup Connect" สนับสนุนสตาร์ทอัพไทย โดยความร่วมมือของพันธมิตรในระบบนิเวศ
13 มี.ค. 2566
กิจกรรม
งานสัมมนาออนไลน์ “โอกาสทางธุรกิจและการทำงานด้วยศักยภาพ ChatGPT”
9 มี.ค. 2566
กิจกรรม
DCT Digital Future Talks หัวข้อ เปิดศักยภาพไทยสู่การพัฒนาด้าน “เทคโนโลยีอวกาศ”
3 มี.ค. 2566
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ระดมข้อคิดเห็นต่อกรอบแนวทางดำเนินงาน โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Contribution to GDP) ขับเคลื่อนข้อมูล GDP สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
3 มี.ค. 2566
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ระดมข้อคิดเห็นต่อ ร่างประกาศการกำกับดูแล “utility token พร้อมใช้” รวมทั้ง หลักการปรับปรุงเกณฑ์เสนอขาย debt-liked ICO-infra-backed ICO ขับเคลื่อนกลไกป้องกันความเสี่ยง คุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเหมาะสม
1 มี.ค. 2566
กิจกรรม
DCT Digital Future Talks หัวข้อ “Microsoft” กับภารกิจต่อยอด ChatGPT สู่ขุมพลังแห่ง AI
24 ก.พ. 2566
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็นต่อ ร่างประกาศการกำกับดูแล “utility token พร้อมใช้” ขับเคลื่อนกลไกคุ้มครองผู้ซื้อขายที่เหมาะสม หนุนการพัฒนานวัตกรรม นำไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
23 ก.พ. 2566
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ จับมือ กรมสรรพากร จัดเวิร์กช๊อปออนไลน์ “แนวปฏิบัติสำหรับการยกเว้น Capital Gains Tax สำหรับผู้ลงทุนใน Startups” ดึงดูดการลงทุน หนุน Startup สร้างความแข็งแกร่งภาคเศรษฐกิจไทย
16 ก.พ. 2566
ข่าวสาร
“ลักษมณ์ เตชะวันชัย” รองประธานสภาดิจิทัลฯ ร่วมเวทีสัมมนาโครงการ “การพัฒนาทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างความเท่าเทียมทางดิจิทัลของผู้ใช้งาน SMEs และ Startup” ขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างตรงจุด เร่งยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน
7 ก.พ. 2566
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” หารือความร่วมมือ “สำนักงาน กสทช.” ดันเทคโนโลยีดิจิทัล ยกระดับอุตสาหกรรมคอนเทนต์ ขับเคลื่อน Soft Power ไทย สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
7 ก.พ. 2566
กิจกรรม
DCT Digital Future Talks หัวข้อ "อนาคตประเทศไทยกับเศรษฐกิจดิจิทัลยุค THAILAND 4.0"
3 ก.พ. 2566
กิจกรรม
สภาดิจิทัลฯ จับมือ สวทช. และ สงป. จัดเวิร์กช๊อปออนไลน์ “การขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย” สร้างโอกาสผู้ประกอบการด้านดิจิทัล ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ยกระดับมาตรฐานนวัตกรรมไทยสู่สากล
2 ก.พ. 2566
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็น ต่อร่างกรอบการเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรป เพิ่มโอกาสด้านการค้า การลงทุน พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เสริมศักยภาพเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
2 ก.พ. 2566
กิจกรรม
งานสัมมนาออนไลน์ แนวปฏิบัติสำหรับ การยกเว้นภาษี Capital Gains Tax สำหรับผู้ลงทุนใน Startups
1 ก.พ. 2566
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ นำทีมโดย “ศุภชัย เจียรวนนท์” จัดเวิร์กช็อปกำหนดเป้าหมายและแผนขับเคลื่อน บรรลุพันธกิจสภาดิจิทัลฯ และประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ 1/2566 เร่งเดินหน้า Digital Transformation ยกระดับอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยสู่ยุค 4.0
31 ม.ค. 2566
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็น ต่อมาตรการส่งเสริมการลงทุนและการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ขับเคลื่อนแนวทางบริหารจัดการและประยุกต์ใช้ 5G ต่อภาคอุตสาหกรรมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับความสามารถการแข่งขันในเวทีโลก
30 ม.ค. 2566
กิจกรรม
DCT Digital Future Talks หัวข้อ “ChatGPT” ปรากฏการณ์ AI พลิกโฉมโลกอนาคต
27 ม.ค. 2566
กิจกรรม
INDUSTRY INSIGHT - Thailand’s Thriving Start-up Sector
10 ม.ค. 2566
กิจกรรม
งานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “การขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยสำหรับผู้ประกอบการด้านดิจิทัล”
5 ม.ค. 2566
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” ผนึกกำลัง “สอศ.” ลงนาม MOU ร่วมขับเคลื่อน “อาชีวะไทย” อย่างเต็มระบบ ดันศักยภาพ “เทคโนโลยีดิจิทัล” ผลิตและพัฒนากําลังคนรองรับภาคอุตสาหกรรม ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในทุกมิติ
28 ธ.ค. 2565
ข่าวสาร
“ปราโมทย์ โชคศิริกุลชัย” รองประธานสภาดิจิทัลฯ ร่วมพิธีเปิดงานแฟชั่นวีค ผ้าไหมไทยนานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2565 เดินหน้าขับเคลื่อน “เทคโนโลยีดิจิทัล” ยกระดับ Soft Power ไหมไทยสู่สากล สอดรับนโยบาย 5F รัฐบาล
27 ธ.ค. 2565
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ จับมือ สวทช. และ ดีป้า จัดเวิร์กช๊อปออนไลน์ ผลักดันขึ้นทะเบียน Startup ขับเคลื่อนแนวทางการใช้สิทธิยกเว้น Capital Gains Tax เสริมแกร่ง Startup ไทย เดินหน้าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
27 ธ.ค. 2565
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จับมือ “ICDL THAILAND” “PDPA THAILAND” และ “บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอลซัลท์ จำกัด” จัดบรรยายและเสวนาออนไลน์ “ธุรกิจต้องปรับตัวอย่างไร ไม่ให้ผิด PDPA” ในหัวข้อ “ผลกระทบของ PDPA ต่อธุรกิจ E-Commerce"
27 ธ.ค. 2565
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ ร่วมกับ ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จัดติวเข้มข้น 4 หลักสูตรดิจิทัลทักษะพื้นฐานในงาน “Microsoft Certification Day” รุ่นที่ 2 ปี 2565
26 ธ.ค. 2565
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (สภาดิจิทัลฯ) ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
16 ธ.ค. 2565
ข่าวสาร
ขอกราบถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน
15 ธ.ค. 2565
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ จับมือ ก.ล.ต. จัดเวิร์กช๊อปออนไลน์ “การออกหุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture) การออกหุ้นให้พนักงาน (ESOP) และ Crowdfunding ของ Startup” ส่งเสริม Startup ไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยกลไกตลาดทุนที่หลากหลาย มุ่งสู่การเติบโตในระยะยาว
13 ธ.ค. 2565
ข่าวสาร
ประกาศแจ้งย้ายสำนักงาน สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
12 ธ.ค. 2565
กิจกรรม
DCT Digital Future Talks หัวข้อ “Cyber Security” เทคโนโลยีรับมือภัยไซเบอร์
9 ธ.ค. 2565
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2 มุ่งส่งเสริมการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ สร้างขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าของผู้ประกอบการไทย
6 ธ.ค. 2565
ข่าวสาร
“ศุภชัย เจียรวนนท์” ประธานสภาดิจิทัลฯ ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในงานสัมมนาและนิทรรศการ “Thailand 4.0 ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิด: Thailand 4.0 The Future and Beyond”
1 ธ.ค. 2565
กิจกรรม
DCT Digital Future Talks หัวข้อ "ปลดล็อกการจดสิทธิบัตร (Patent) เปิดโอกาสสร้างสรรค์นวัตกรรม"
1 ธ.ค. 2565
กิจกรรม
งานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "การขึ้นทะเบียนรับรอง STARTUP เพื่อใช้สิทธิยกเว้น CAPITAL GAINS TAX"
1 ธ.ค. 2565
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จับมือ “ICDL THAILAND” “PDPA THAILAND” และ “บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอลซัลท์ จำกัด” จัดบรรยายและเสวนาออนไลน์ “ธุรกิจต้องปรับตัวอย่างไร ไม่ให้ผิด PDPA” เร่งสร้างความตระหนักรู้ต่อผลกระทบ PDPA ครอบคลุมธุรกิจร้านค้าปลีกแบบมีหน้าร้าน
30 พ.ย. 2565
กิจกรรม
DCT Digital Future Talks หัวข้อ “Soft Power ผ้าไหมไทย” ดังไกลระดับโลก
29 พ.ย. 2565
กิจกรรม
สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จัดงานติวเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ Microsoft Certification Day อัปสกิลกับการติวสอบแบบเข้มข้น
21 พ.ย. 2565
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขับเคลื่อนแนวทางกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลให้มีมาตรฐานทัดเทียมสากล
18 พ.ย. 2565
กิจกรรม
งานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "การออกหุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture) การออกหุ้นให้พนักงาน (ESOP) และ CROWDFUNDING ของ STARTUP"
18 พ.ย. 2565
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หนุนการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ มุ่งขับเคลื่อนเป้าหมายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน
18 พ.ย. 2565
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ เดินหน้าจัดเวิร์กช๊อปออนไลน์ภาษาอังกฤษ “7 Policy Measures for Startups (English Session)” กระตุ้นการลงทุน เสริมแกร่ง Startups และภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล เร่งยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
16 พ.ย. 2565
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จับมือ “ICDL THAILAND” “PDPA THAILAND” และ “บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอลซัลท์ จำกัด” จัดบรรยายและเสวนาออนไลน์ สร้างความตระหนักรู้ผลกระทบของ PDPA ยกระดับความสำคัญการป้องกันคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับธุรกิจร้านอาหาร
15 พ.ย. 2565
กิจกรรม
DCT Digital Future Talks หัวข้อ "AWS Asia Pacific เปิดศักยภาพไทยด้วยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์"
11 พ.ย. 2565
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ ร่วมออกบูธผลักดัน 7 นโยบายส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล ในงาน InfoComm Southeast Asia 2022
9 พ.ย. 2565
ข่าวสาร
“ศุภชัย เจียรวนนท์” ประธานสภาดิจิทัลฯ นำทีมประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ 5/2565 เน้นย้ำรัฐ-เอกชน ร่วมบูรณาการขับเคลื่อน “มาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา” อย่างเป็นรูปธรรม
4 พ.ย. 2565
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จับมือ “ICDL THAILAND” “PDPA THAILAND” และ “บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอลซัลท์ จำกัด” จัดบรรยายและเสวนาออนไลน์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) เน้นให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกฎหมาย PDPA สำหรับโรงแรม
3 พ.ย. 2565
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็นต่อข้อเสนอและมาตรฐานเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ไทย (AI) ขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาและประยุกต์ใช้ AI ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม AI อย่างมีประสิทธิภาพ
3 พ.ย. 2565
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ ร่วมเสวนาหัวข้อ “Thailand’s Business Landscape and Opportunity” เปิด 7 นโยบายส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล สร้างโอกาส Startups ไทย เติบโตอย่างแข็งแกร่งและมีศักยภาพ
3 พ.ย. 2565
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ จัดเวิร์กช๊อปออนไลน์ “แนวทางสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการบริจาคคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา” มุ่งช่วยนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษทั่วประเทศ 1.8 ล้านคนให้เข้าถึงอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างเป็นรูปธรรม
2 พ.ย. 2565
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ จับมือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. จัดเวิร์กช๊อปออนไลน์ “เพิ่มโอกาสธุรกิจดิจิทัลบนเส้นทางตลาดทุนกับ LiVE Exchange” เจาะลึกมิติใหม่แห่งการลงทุนและการระดมทุนสำหรับ SMEs และ Startups
2 พ.ย. 2565
กิจกรรม
DCT เชิญชวนร่วมงานสัมมนาภายใต้ธีมงาน ”Explore New Effective Journey of Thai Software Developers”
1 พ.ย. 2565
กิจกรรม
DCT Startup Clinic หัวข้อ สถานการณ์ Startup ไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
31 ต.ค. 2565
กิจกรรม
DCT เชิญร่วมรับฟังสัมมนา "THE FUTURE LOOKS OF PERSONAL DATA PROTECTION มองอนาคตการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับความพร้อมขององค์กรไทย
31 ต.ค. 2565
ข่าวสาร
“ม.ร.ว. นงคราญ ชมพูนุช” รองประธานสภาดิจิทัลฯ นำทีมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนา Accessibility Guidelines ฉบับ WCAG 2.1 สู่แนวทางมาตรฐานการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility) อย่างมีประสิทธิภาพ
20 ต.ค. 2565
กิจกรรม
สภาดิจิทัลฯ จัดเวิร์กช๊อปออนไลน์ “7 มาตรการส่งเสริมที่ Startups ควรรู้” ขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมการลงทุน เสริมแกร่งศักยภาพ Startups และภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล พลิกโฉมไทยก้าวสู่ Tech Hub ของภูมิภาค
20 ต.ค. 2565
กิจกรรม
สภาดิจิทัลฯ ขอเชิญธุรกิจเข้าร่วมฟังการบรรยายออนไลน์เกี่ยวกับ “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
20 ต.ค. 2565
กิจกรรม
สัมมนาออนไลน์ 7 มาตรการส่งเสริมที่ Startup ควรรู้ (ภาษาอังกฤษ)
19 ต.ค. 2565
กิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “มาตรการที่จูงใจของภาคเอกชน ในการบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา”
18 ต.ค. 2565
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ ผนึกกำลัง สดช. ร่วมลงนาม MOU เร่งเครื่องพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่บุคลากรของประเทศ เตรียมเปิดตัวโครงการแรก “หลักสูตรความรู้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” บนแพลตฟอร์มออนไลน์
14 ต.ค. 2565
กิจกรรม
DCT Startup Clinic หัวข้อ เปิดเทรนด์ Digital Nomad โดย ‘อมฤต เจริญพันธ์‘ Super Angel Investor เมืองไทย
14 ต.ค. 2565
กิจกรรม
ตลาดหุ้นใหม่สำหรับ SMEs และ Startups หัวข้อ "เพิ่มโอกาสธุรกิจดิจิทัลบนเส้นทางตลาดทุนกับ LiVE Exchange"
12 ต.ค. 2565
กิจกรรม
DCT Startup Clinic หัวข้อ ‘LiVE Exchange’ ปลดล๊อกโอกาสการลงทุน Startups ไทย
10 ต.ค. 2565
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็นต่อร่างหลักการกฎหมายลูกภายใต้ “ร่าง พ.ร.ฎ. แพลตฟอร์มดิจิทัลฯ” ขับเคลื่อนแนวทางกำหนดหลักเกณฑ์และคุ้มครองดูแลผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
9 ต.ค. 2565
กิจกรรม
พิธีลงนามความร่วมมือ "การยกระดับทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรไทย"
6 ต.ค. 2565
ข่าวสาร
ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ รองประธานสภาดิจิทัลฯ ขึ้นเวทีร่วมเสวนาในงาน BYOND MOBILE 2022
4 ต.ค. 2565
กิจกรรม
DCT Digital Future Talks หัวข้อ “วัน แชมเปียนชิพ (ONE)” ปฏิวัติมวยไทยสู่ Soft Power ในเวทีโลก
1 ต.ค. 2565
กิจกรรม
สัมมนาออนไลน์ 7 มาตรการส่งเสริมที่ Startup ควรรู้
1 ต.ค. 2565
ข่าวสาร
“ศุภชัย เจียรวนนท์” ประธานสภาดิจิทัลฯ นำทีมประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ 4/2565 ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการลงทุน มุ่งสร้าง Tech Talents และ Startups ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก
30 ก.ย. 2565
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์การจัดชั้นความลับและแบ่งปันข้อมูลภาครัฐ ยกระดับการเข้าถึงและใช้งานข้อมูลอย่างเหมาะสมและปลอดภัย มุ่งพัฒนาบริการและนวัตกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศในอนาคต
30 ก.ย. 2565
ข่าวสาร
ลักษมณ์ เตชะวันชัย รองประธานสภาดิจิทัลฯ ร่วมเป็นกรรมการ DIPROM HEROES กิจกรรมการสร้างเครือข่ายผู้นำพันธุ์ดีพร้อม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แนะแนวทางต่อยอดโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมแก่กลุ่ม SMEs พร้อมบรรยาย “Marketing Trend Metaverse Revolution”
28 ก.ย. 2565
กิจกรรม
สภาดิจิทัลฯ ร่วมกับ mangoSTEEMS เปิดโอกาสให้คุณมาอัปสกิลภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงานหรือการเรียนกับหลักสูตร “Business English”
16 ก.ย. 2565
กิจกรรม
DCT Startup Clinic หัวข้อ VC กับการผลักดัน Startup ไทยสู่ Scaleup
16 ก.ย. 2565
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ ดีใจแทนเด็กไทย หลัง ครม.รับทราบ “มาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา” พร้อมขอบคุณเครือข่ายพันธมิตรที่ร่วมผลักดันจนสำเร็จตามเป้าหมาย สามารถช่วยนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษทั่วประเทศ 1.8 ล้านคนให้เข้าถึงอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
15 ก.ย. 2565
กิจกรรม
บุพเพสันนิวาส 2 : Soft Power และ Digital Culture ไทยสู่สากล
14 ก.ย. 2565
กิจกรรม
DCT Startup Clinic หัวข้อ ‘Finnomena’ กับแผนการยกระดับดิจิทัลโซลูชั่นเพื่อการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ"
12 ก.ย. 2565
กิจกรรม
DCT Startup Clinic หัวข้อ "การเตรียมพร้อม Digital Workforce สำหรับ Startup"
2 ก.ย. 2565
ข่าวสาร
ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ รองประธานสภาดิจิทัลฯ ขึ้นเวทีร่วมวงเสวนาในงาน “Long-Term Resident Visa (LTR) Program Launching Event” ขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมการลงทุน กระตุ้นภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล สร้างมูลค่าอนาคตเศรษฐกิจไทย
1 ก.ย. 2565
กิจกรรม
รู้หรือไม่? ธุรกิจของคุณสามารถลดหย่อนภาษีได้ถึง 200%
26 ส.ค. 2565
ข่าวสาร
นนทวัตต์ สาระมาน กรรมการสภาฯ ร่วมบรรยายงานประชุมสนับสนุนการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มและสื่อความรู้ โดยกรมอนามัย แนะขับเคลื่อน Digital Transformation ยกระดับสู่องค์กรดิจิทัล สร้างรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
25 ส.ค. 2565
กิจกรรม
DCT Startup Clinic หัวข้อ "ตลาดหลักทรัพย์สำหรับ Startup"
15 ส.ค. 2565
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็นต่อ ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการประทับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ (e-time-stamp) ส่งเสริมการบริการประทับเวลาในประเทศไทยให้มีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล
3 ส.ค. 2565
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ ร่วมกับ เอคเซนเชอร์ เดินสายโปรโมท “Digital Skill Buffet” แก่ HR องค์กรในงาน Thailand Learning & Development Forum 2022 พร้อมเสนอแพ็กเกจอัพสกิล 5 หลักสูตรดิจิทัลมากกว่า 900 คอร์สเรียนที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับองค์กร
27 ก.ค. 2565
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ ร่วมกับ ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จัดงาน “Microsoft Certification Day” อัพสกิลติวสอบแบบเข้มข้นกับ 4 หลักสูตรดิจิทัลทักษะพื้นฐาน หวังเตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียน มุ่งสอบผ่านเกณฑ์รับใบประกาศนียบัตร เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาสายอาชีพในอนาคต
26 ก.ค. 2565
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ ร่วมพิธีปิดโครงการ “Girls in ICT Day Thailand 2022” หนุนศักยภาพผู้หญิงและเยาวสตรีทั่วโลกด้าน ICT ยกระดับทักษะดิจิทัล ต่อยอดการศึกษาและอาชีพทุกระดับ
25 ก.ค. 2565
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จับมือ “เอคเซนเชอร์” ร่วมออกบูธ “Digital Skill Buffet” เสนอแพ็กเกจอัพสกิล 5 หลักสูตรดิจิทัล พร้อมรับใบประกาศนียบัตร เพื่อต่อยอดอาชีพยุคใหม่ ในงาน Tech ConNEXT Job Fair 2022 Connecting Your Next Opportunities
25 ก.ค. 2565
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ จับมือ กสทช. และ ITU จัดงาน “Girls in ICT Access and Safety” เปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อยอดการศึกษาและอาชีพทุกระดับ พร้อมก้าวสู่ยุค 5.0
21 ก.ค. 2565
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ จับมือ สอวช. จัดเวิร์กช๊อปออนไลน์การใช้สิทธิประโยชน์ Upskill-Reskill และจ้างบุคลากรทักษะสูงด้าน STEM ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและสถานประกอบการผ่านมาตรการ Thailand Plus Package ชวนสมาชิกและผู้ประกอบการลดหย่อนภาษีสูงสุด 250%
11 ก.ค. 2565
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็นต่อแนวทางการกำกับดูแลโทเคนดิจิทัลพร้อมใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานและเพิ่มกลไกคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเหมาะสม
11 ก.ค. 2565
กิจกรรม
DCT Startup Clinic หัวข้อ "สิทธิประโยชน์ BOI สำหรับ Startup"
30 มิ.ย. 2565
ข่าวสาร
“ศุภชัย เจียรวนนท์” ประธานสภาดิจิทัลฯ นำทีมประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ 3/2565 แนะนำนวัตกรรมสมัยใหม่ เสริมยุทธศาสตร์สภาดิจิทัลฯ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืน
27 มิ.ย. 2565
กิจกรรม
การยกเว้น Capital Gains Tax สำหรับ Startup
24 มิ.ย. 2565
กิจกรรม
Girls in ICT Access and Safety
21 มิ.ย. 2565
ข่าวสาร
ผลงานรัฐบาลออกกฎหมายยกเว้น Capital Gains Tax ตามข้อเสนอสภาดิจิทัลฯ ล่าสุดสภาดิจิทัล ขอบคุณพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมผลักดันจนสำเร็จ เชื่อมั่นช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย
16 มิ.ย. 2565
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎหมายลำดับรอง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ยกระดับมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
15 มิ.ย. 2565
กิจกรรม
คุยกับ ‘ทิวา ยอร์ค’ สตาร์ตอัปไทยกับการเปลี่ยนประเทศจากผู้ตามสู่ผู้นำด้านดิจิทัล
12 มิ.ย. 2565
กิจกรรม
DCT Startup Clinic หัวข้อ “Visa สำหรับชาวต่างชาติที่จะทำงานใน Startup”
31 พ.ค. 2565
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็นต่อแนวทางการร่วมมือทางเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างไทยและสิงคโปร์ ขับเคลื่อนแนวทางกำหนดบรรทัดฐานใหม่ด้านการค้าทางดิจิทัลของโลก มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทย หวังยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
20 พ.ค. 2565
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็นต่อข้อจำกัดการประกอบธุรกิจ SMEs/Startup ลดอุปสรรคการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัลสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
20 พ.ค. 2565
กิจกรรม
งานสัมมนาออนไลน์ “The Future of Digital Skills is NOW”
10 พ.ค. 2565
ข่าวสาร
ประธานสภาดิจิทัลฯ “ศุภชัย เจียรวนนท์” นำทีมประชุมสามัญประจําปี ชี้ 3 ความท้าทายโลก "ดิจิทัล-เหลื่อมล้ำ-ยั่งยืน" ย้ำรัฐ-เอกชนร่วมกันขับเคลื่อนไทย ก้าวสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน
5 พ.ค. 2565
ข่าวสาร
“ศุภชัย เจียรวนนท์” ประธานสภาดิจิทัลฯ นำทีมประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ 2/2565 เชื่อมั่น พ.ร.ฎ. ยกเว้นภาษี Capital Gains Tax 0% ดึงต่างชาติลงทุน หนุนเทคสตาร์ทอัพไทย เร่งสร้างระบบนิเวศทางเทคโนโลยี ขับเคลื่อนไทยเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมของโลก
4 พ.ค. 2565
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็นต่อแนวทางกำกับ "utility token พร้อมใช้" หวังส่งเสริมการลงทุน พร้อมขับเคลื่อนกลไกกำกับดูแลการซื้อขายที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
29 เม.ย. 2565
ข่าวสาร
คณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองสภาดิจิทัลฯ ครั้งที่ 2/2565
29 เม.ย. 2565
กิจกรรม
DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ พลิกโฉมอนาคตเกษตรไทยด้วย Digital Food Supply Chain
26 เม.ย. 2565
กิจกรรม
DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ รู้ก่อนได้เปรียบกับทักษะอาชีพ Cryptocurrency & Blockchain
12 เม.ย. 2565
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ ผนึกกำลัง ดีป้า และ สทท. ลงนาม MOU การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เตรียมทรานส์ฟอร์ม “ธุรกิจท่องเที่ยวไทย” สู่ระบบดิจิทัล พร้อมเดินหน้าฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิด-19
11 เม.ย. 2565
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาบริการดิจิทัลไอดีประเทศไทย ยกระดับการใช้งาน Digital ID สู่การผลักดันให้เกิดการใช้งานจริงอย่างเป็นรูปธรรม
11 เม.ย. 2565
ข่าวสาร
คณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองสภาดิจิทัลฯ ครั้งที่ 1/2565
10 เม.ย. 2565
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็นต่อการกำหนดธุรกิจออกจากบัญชีท้าย พ.ร.บ. ต่างด้าว ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย มุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน
9 เม.ย. 2565
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ จัดประชุมคณะกรรมการผ่านออนไลน์ ถกข้อคิดเห็นต่อร่างพ.ร.ฎ.คุมแพลตฟอร์มดิจิทัล ต้องแจ้งให้ทราบ มุ่งส่งเสริมมาตรฐานกฎเกณฑ์การให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
29 มี.ค. 2565
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการมอบอำนาจทางอิเล็กทรอนิกส์ ยกระดับกระบวนการมอบอำนาจให้มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ ขับเคลื่อนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไทย มุ่งสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ
28 มี.ค. 2565
ข่าวสาร
“ศุภชัย เจียรวนนท์” ประธานสภาดิจิทัลฯ นำทีมประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ 1/2565 ตอกย้ำความร่วมมือบูรณาการรัฐ-เอกชน มุ่งพัฒนา “ทักษะและกำลังคนดิจิทัล” พร้อมดึง “คนเก่ง” จากทั่วโลก ขับเคลื่อนไทยเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมของภูมิภาค
24 มี.ค. 2565
กิจกรรม
DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ บทบาทดิจิทัลใน HealthTech สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย
24 มี.ค. 2565
กิจกรรม
DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ 'การตลาดดิจิทัล' ทางเลือกหรือทางรอดในการทำธุรกิจ
18 มี.ค. 2565
ข่าวสาร
ประธานสภาดิจิทัลฯ รับเทียบเชิญ ประชุม APEC 2022 กลุ่มดิจิทัล เสนอแนวคิดเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่ ในการเข้าถึงเทคโนโลยี พร้อมส่งเสริมค่านิยมที่ดีผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือทำ ตอบโจทย์ความยั่งยืน แนะกำหนดเป็นเป้าหมายทุกเขตเศรษฐกิจในเอเปค
11 มี.ค. 2565
กิจกรรม
DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ “เส้นทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของไทยสู่การแข่งขันในระดับโลก”
10 มี.ค. 2565
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ มุ่งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีด้านการทำธุรกรรมด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมผลักดันผู้ประกอบการไทยเข้าถึงและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
9 มี.ค. 2565
กิจกรรม
DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ “เจาะลึกโมเดลธุรกิจและสายงานใหม่จาก Esports”
3 มี.ค. 2565
ข่าวสาร
การประชุมเอเปค กลุ่ม Digital Economy Steering Group (DESG) ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
23 ก.พ. 2565
กิจกรรม
DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ เคล็ดไม่ลับสู่โอกาสการเป็นสตรีมเมอร์และครีเอเตอร์ดาวรุ่ง
18 ก.พ. 2565
กิจกรรม
"Metaverse" จะเปลี่ยนโฉมโลกธุรกิจและอาชีพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทยอย่างไร ?
31 ม.ค. 2565
กิจกรรม
DCT DIGITAL FUTURE TALKS : ดึงดูดการลงทุนและสตาร์ทอัพด้วยการยกเว้น Capital Gains Tax
24 ม.ค. 2565
ข่าวสาร
ก้าวสำคัญ นายกฯ ไฟเขียวข้อเสนอสภาดิจิทัลฯ ปลดล็อค Capital Gain tax สรรพากรรับลูก ใช้จริงใน 3 เดือน เสริมแกร่ง 5,000 สตาร์ทอัพในปีนี้
21 ม.ค. 2565
ข่าวสาร
ธง ตั้งศรีตระกูล รองประธานสภาฯ ให้แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย ในรายการ Thinking Network คลื่นความคิด FM 96.5 พร้อมผลักดันแรงงานดิจิทัลไทย เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0
17 ม.ค. 2565
ข่าวสาร
สตาร์ทอัพเฮ..นายกฯ ไฟเขียว ข้อเสนอ สภาดิจิทัล อนุมัติ พ.ร.ฎ. ยกเว้น “ภาษี Capital Gain Tax 0% มาตรการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในสตาร์ทอัพไทย”พลิกโฉมไทยสู่เทคฮับของภูมิภาค
14 ม.ค. 2565
กิจกรรม
แบบสอบถามเพื่อสำรวจความเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีโลกเสมือน Metaverse
12 ม.ค. 2565
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จับมือพันธมิตรองค์กรดิจิทัล สมาคมธุรกิจร้านอาหาร สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย และผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ นำเทคโนโลยีและโซลูชันดิจิทัล “Food Delivery Platform” ช่วยผู้ประกอบการร้านอาหารแบบครบวงจร
6 ม.ค. 2565
กิจกรรม
DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ “ระดมพลัง “พันธมิตรดิจิทัล” ช่วยร้านอาหารขับเคลื่อนธุรกิจในช่วงวิกฤตโควิด-19”
6 ม.ค. 2565
ข่าวสาร
วีระ วีระกุล รองประธานสภาดิจิทัลฯ ร่วมอภิปรายในงานเปิดตัว “รายงานตามติดเศรษฐกิจไทย – การอยู่ร่วมกับโควิดในโลกดิจิทัล” (Thailand Economic Monitor – Living with COVID in a Digital World)
23 ธ.ค. 2564
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมคณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ ชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 เตรียมพร้อมขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานสอดรับเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทยอย่างยั่งยืน
22 ธ.ค. 2564
กิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนากำลังคนด้าน ICT/Digital ของประเทศ
17 ธ.ค. 2564
ข่าวสาร
วีระ วีระกุล รองประธานสภาดิจิทัลฯ ร่วมบรรยายหัวข้อ “สภาวะแวดล้อมโลกด้านการบริหารจัดการข้อมูลในยุคดิจิทัล” (Impact of Technology on Security & Economy)
16 ธ.ค. 2564
กิจกรรม
DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ “NFT โอกาสทางการค้าและการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล"
7 ธ.ค. 2564
ข่าวสาร
กมธ. ไอซีที วุฒิสภา เยี่ยมชมสภาดิจิทัลฯ ร่วมรับฟังพร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการทำงานระหว่างภาครัฐ เอกชนและประชาชน มุ่งหวังสร้างความร่วมมืออย่างยั่งยืน
1 ธ.ค. 2564
กิจกรรม
DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ “Future Of Work” วิถีการทำงานแบบใหม่หลังยุคโควิด 19
22 พ.ย. 2564
กิจกรรม
DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ “เจาะลึก PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายที่ทุกคนควรรู้
15 พ.ย. 2564
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ เลือก “ศุภชัย เจียรวนนท์” เป็นประธานฯ ต่ออีกสมัย เดินหน้าสานต่อภารกิจขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัล เป็นพลังสร้างประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน
19 ต.ค. 2564
ข่าวสาร
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ชุดที่ 2 ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
4 ต.ค. 2564
ข่าวสาร
ประกาศรายชื่อ ผู้แทนสมาชิกสามัญที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง คณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ ชุดที่ 2
4 ต.ค. 2564
ข่าวสาร
“ศุภชัย เจียรวนนท์” ประธานสภาดิจิทัลฯ โชว์วิสัยทัศน์บนเวที Startup x Innovation Thailand Expo 2021 แนะเร่งสร้าง “ระบบนิเวศทางเทคโนโลยี” พัฒนา “คน” ดึง “ทุน” เข้าประเทศช่วยยกระดับเทคสตาร์ทอัพไทยสู่ระดับโลก
15 ก.ย. 2564
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการ ถกข้อคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลําดับรองกลุ่มที่ 3 ตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มุ่งยกระดับหลักเกณฑ์นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล
14 ก.ย. 2564
กิจกรรม
งาน Startup x Innovation Thailand Expo 2021 ภายใต้แนวคิด 'Deep Tech Rising : The Next Frontier of Innovation'
14 ก.ย. 2564
ข่าวสาร
ประกาศเลือกตั้งคณะกรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ชุดที่ 2
10 ก.ย. 2564
ข่าวสาร
ธง ตั้งศรีตระกูล รองประธานสภาฯ ร่วมประชุมสัมมนาหัวข้อ “นโยบายการส่งเสริม SME ที่สร้างผลกระทบสูง (High Impact Program) และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายอย่างบูรณาการ
10 ก.ย. 2564
ข่าวสาร
เขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์ รองประธานสภาฯ ร่วมเสวนาหัวข้อ Digital Talents for Digital Thailand ให้ความรู้ Digital Future 4D by DCT
9 ก.ย. 2564
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” ชวนผู้ประกอบการ VC และ Startup ชั้นนำของไทย ร่วมถกความคิดเห็นต่อข้อเสนอมาตรการยกเว้นการจัดเก็บ Capital Gains Tax แก่ภาครัฐ หวังขยายโอกาสการเติบโต VC/Startup พร้อมเสริมแกร่งเศรษฐกิจไทยแข่งขันไกลสู่เวทีโลก
8 ก.ย. 2564
กิจกรรม
สภาดิจิทัลฯ โดยความร่วมมือกับสำนักงาน ก.พ. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน “ก้าวต่อก้าว (9-9) Build Up ดิจิทัลไทยแลนด์” ของสำนักงาน ก.พ.
8 ก.ย. 2564
ข่าวสาร
การระบุผู้แทนหลักที่จะเข้าร่วมประชุมใช้สิทธิเลือกตั้งเพียง 1 ท่านและเชิญสมาชิกสามัญเสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาชิกสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
5 ก.ย. 2564
ข่าวสาร
"สภาดิจิทัลฯ” จับมือ VC และ Start Up ร่วมหารือ กรมสรรพากร และ ก.ล.ต. ขับเคลื่อนข้อเสนอการยกเว้น Capital Gains Tax เร่งดึงดูดการลงทุน หนุน VC/Start Up ยกระดับการแข่งขันในเวทีโลก
4 ก.ย. 2564
กิจกรรม
DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ “Child Online Protection” เด็กยุคดิจิทัลฉลาด รู้ทันภัยบนโลกออนไลน์
18 ส.ค. 2564
ข่าวสาร
ประธานสภาดิจิทัลฯ “ศุภชัย เจียรวนนท์” นำทีมประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ 2/2564 ย้ำพลิกวิกฤตโควิดเป็นโอกาสทอง ใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ระบบเศรษฐกิจใหม่ ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทุกมิติอย่างยั่งยืน พร้อมต่อยอดความร่วมมือบรรเทาสถานการณ์โควิด-19
17 ส.ค. 2564
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ ประกาศความร่วมมือกับพันธมิตร 36 องค์กรดิจิทัล และแพทยสภาฯ ทำเพื่อคนไทยทั้งประเทศ ผนึกกำลังฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน
14 ส.ค. 2564
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัล” จับมือสมาชิก ผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ ประชุมออนไลน์ระดมความเห็นนำ “เทคโนโลยีและโซลูชั่นดิจิทัล” ช่วยผู้ประกอบการร้านอาหารแบบครบวงจรให้ก้าวพ้นวิกฤตโควิด-19
11 ส.ค. 2564
กิจกรรม
DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ “ขับเคลื่อนแนวทางช่วยเหลือ SME-Startups เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19"
11 ส.ค. 2564
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” ชูวาระแห่งชาติเสนอต่อ “กระทรวงดีอีเอส” เร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล หนุน SME-Startup สู้วิกฤตโควิด เตรียมพร้อมจัดตั้งคณะทำงานร่วมผลักดันนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม หวังยกระดับประเทศไทยมุ่งสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมของภูมิภาคอาเซียนต่อไป
6 ส.ค. 2564
กิจกรรม
สภาดิจิทัลฯ ได้ดำเนินการทำแบบสำรวจ SME และ Startup ถึงความต้องการในการสนับสนุนจากภาครัฐ 6 กลุ่มอุตสาหกรรมย่อย
5 ส.ค. 2564
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัล” เร่งขับเคลื่อนมาตรการเพื่อช่วยเหลือ SME-Startup เดินหน้าจัดประชุมระดมสมองคณะกรรมการและสมาชิก เชิงรุก 3 ด้านหลัก “ลดผลกระทบ-ช่วยเหลือ-ฟื้นฟู” เตรียมพร้อมหาทางออกให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19
3 ส.ค. 2564
ข่าวสาร
"สภาดิจิทัลฯ” ถกข้อคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกผ่านออนไลน์ พร้อมเตรียมเดินหน้าผลักดันบูรณาการความร่วมมือส่งเสริมธุรกรรมดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม
2 ส.ค. 2564
กิจกรรม
สภาดิจิทัลฯ และ สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย (ELAT) ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันเสริมความรู้กับแหล่งหนังสือออนไลน์ (e-Book)
2 ส.ค. 2564
กิจกรรม
DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ “เจาะลึก SME-Board ตลาดทุนใหม่ สำหรับ Start Up และ Tech Companies ไทย"
2 ส.ค. 2564
กิจกรรม
DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ “ตลาดหุ้นสำหรับ Start Up จะช่วย Tech Companies ไทยอย่างไร ?"
30 ก.ค. 2564
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” ร่วมกับคณะกรรมการผ่านประชุมออนไลน์ ถกข้อคิดเห็นต่อ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ทบทวนธุรกิจที่จะนำออกจากบัญชีท้าย
20 ก.ค. 2564
กิจกรรม
DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ “สร้างความแข็งแกร่งอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยสู่ระดับสากล"
20 ก.ค. 2564
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัล” เดินหน้า จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองคณะกรรมการร่วมถกข้อคิดเห็นต่อแบบสอบถาม “โครงการ Digital Industry Survey” พร้อมยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยไปไกลสู่เวทีโลก
19 ก.ค. 2564
กิจกรรม
DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย โดยสภาดิจิทัลฯ
19 ก.ค. 2564
กิจกรรม
ก.ล.ต. ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์เปิดรับฟังความคิดเห็นการออกหลักเกณฑ์รองรับการระดมทุนในวงกว้างและจดทะเบียนในตลาดรองสำหรับเอสเอ็มอี
15 ก.ค. 2564
กิจกรรม
DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ “แนวทางการพัฒนา “Digital Skill” ของประชากรไทยให้ทัดเทียมระดับสากล"
13 ก.ค. 2564
กิจกรรม
DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ “แผนการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล เป้าหมาย และตัวชี้วัด โดยสภาดิจิทัลฯ"
12 ก.ค. 2564
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์ร่วมกลุ่มสตาร์ทอัพชั้นนำ ถกความคิดเห็น 2 ประเด็นหลัก “การปรับปรุงกฎหมายลำดับรองตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550” และ “นโยบายหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนการระดมทุนของ Startup ไทย
9 ก.ค. 2564
กิจกรรม
DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ “Accessibility Guidelines ช่วยให้ผู้พิการ-ผู้สูงวัยเข้าถึงออนไลน์อย่างเท่าเทียม"
7 ก.ค. 2564
กิจกรรม
สภาดิจิทัล ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันกรอกแบบสำรวจข้อมูลความต้องการบุคลากรและค่าตอบแทนตามสมรรถนะบุคลากรของกำลังคนด้านดิจิทัลในองค์กร
6 ก.ค. 2564
กิจกรรม
DCT DIGITAL FUTURE TALKS : สภาดิจิทัลฯ กับการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลของคนไทย
5 ก.ค. 2564
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์ระดมความคิดสมาคมและสมาชิก ผลักดันมาตรการส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
1 ก.ค. 2564
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการร่วมถกข้อคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประเด็นการเพิ่มช่องทางโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
30 มิ.ย. 2564
กิจกรรม
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน Electronic Transaction ของประเทศไทย
29 มิ.ย. 2564
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการร่วมถกข้อคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
28 มิ.ย. 2564
กิจกรรม
DCT DIGITAL FUTURE TALKS : การสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อน Digital Competitiveness ของประเทศไทย โดยสภาดิจิทัลฯ
28 มิ.ย. 2564
กิจกรรม
DCT DIGITAL FUTURE TALKS : กลไกขับเคลื่อนการยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัลของประเทศไทยผ่านตัวชี้วัดระดับสากล (IMD World Digital Competitiveness)
23 มิ.ย. 2564
ข่าวสาร
คณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ ร่วมประชุมออนไลน์วาระกลั่นกรอง ครั้งที่ 2/2564 เตรียมเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สภาดิจิทัลฯ ต่อไป
22 มิ.ย. 2564
กิจกรรม
DCT DIGITAL FUTURE TALKS : โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อตั้ง Cloud Data Center ในประเทศไทย โดยสภาดิจิทัลฯ
13 มิ.ย. 2564
กิจกรรม
DCT DIGITAL FUTURE TALKS : “ความท้าทายและทิศทางการเติบโต "Cloud Data Center" ของประเทศไทยในยุคดิจิทัล"
13 มิ.ย. 2564
กิจกรรม
มาแล้ว !!!! กิจกรรม “ติดอาวุธให้ธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” IP Webinar ครั้งที่ 4
12 มิ.ย. 2564
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” เดินหน้าผลักดันไทยก้าวสู่ “ศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก” ระดมสมอง “สรรพากร นักลงทุนไทยและต่างประเทศ” ร่วมขับเคลื่อนแบบบูรณาการ สนับสนุนมาตรการยกเว้นภาษี Capital Gain Tax
9 มิ.ย. 2564
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการร่วมถกข้อคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ
8 มิ.ย. 2564
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” ประชุมออนไลน์คณะกรรมการร่วมถกข้อคิดเห็นร่างกฎหมายลําดับรองกลุ่มที่ 2 ตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
7 มิ.ย. 2564
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “SEED PROJECT” ของวุฒิสภาและกระทรวงวัฒนธรรมผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เสริมองค์ความรู้ดิจิทัลและการป้องกันภัยจากไซเบอร์
7 มิ.ย. 2564
กิจกรรม
DCT DIGITAL FUTURE TALKS : นโยบายทางภาษีเพื่อสนับสนุนการระดมทุนของ Tech Companies (Tax Incentives for Tech Companies)
7 มิ.ย. 2564
กิจกรรม
“ดีป้า” เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้มาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการจัดทำหรือยื่นขอรับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
7 มิ.ย. 2564
กิจกรรม
DCT DIGITAL FUTURE TALKS : ยกระดับการระดมทุนใน Tech Companies สู่การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีภูมิภาค
6 มิ.ย. 2564
กิจกรรม
DCT DIGITAL FUTURE TALKS : การทำงานด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กร กับ อาชีพแห่งอนาคต “Data Protection Officer (DPO)
1 มิ.ย. 2564
กิจกรรม
DCT DIGITAL FUTURE TALKS : พันธกิจเพื่อการพัฒนาทักษะกำลังคนด้านดิจิทัลและแรงงานไทยมุ่งสู่อาชีพในอนาคต
31 พ.ค. 2564
กิจกรรม
DCT DIGITAL FUTURE TALKS : “Smart Field Hospital” ฮีโร่โซลูชั่น เพื่อโรงพยาบาลสนามในสถานการณ์โควิดระลอกใหม่
26 พ.ค. 2564
กิจกรรม
DCT DIGITAL FUTURE TALKS : สภาดิจิทัลฯ กับบทบาทในการ Transform ประเทศไทยสู่การเป็น Digital World
25 พ.ค. 2564
กิจกรรม
"นักพัฒนา" กับ "ดิจิทัลโซลูชั่น" รับมือสถานการณ์โควิด-19 ในโรงพยาบาลสนาม
17 พ.ค. 2564
กิจกรรม
PDPA Live Series EP4 : PDPA Readiness Speed up
12 พ.ค. 2564
กิจกรรม
PDPA Live Series EP3 : PDPA Roles & Responsibilities
5 พ.ค. 2564
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุม ถกข้อคิดเห็นความตกลง CPTPP และ RCEP ผ่านออนไลน์ เตรียมรับมือกรอบแนวทางการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน พร้อมเพิ่มขีดความสามารถ สร้างโอกาสทางการค้าของประเทศไทยต่อไปในอนาคต
29 เม.ย. 2564
ข่าวสาร
ประธานสภาดิจิทัลฯ ศุภชัย เจียรวนนท์ นำทีมประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563 ผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์ พร้อมระดมพลังศักยภาพสมาชิกร่วมมือบรรเทาสถานการณ์โควิด 19 ระลอกใหม่
27 เม.ย. 2564
กิจกรรม
PDPA Live Series EP2 : PDPA in Soft Action for Board and Management
21 เม.ย. 2564
ข่าวสาร
พรสุข ม้วนหรีด กรรมการตัวแทนสภาดิจิทัลฯ ร่วมบรรยายหัวข้อ “ใช้ดิจิทัลในธุรกิจ ฝ่าวิกฤตโควิดระลอกใหม่” ในงานสัมมนา “ปั้นอาหารไทยปรุงให้ก้าวไกลสู่ตลาดดิจิทัลอย่างเป็นมืออาชีพ”
8 เม.ย. 2564
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ ผนึกกำลัง สสอท. ร่วมลงนาม MOU เร่งเครื่องพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากว่า 2 แสนคนทั่วประเทศ พร้อมจับมือกับสถานประกอบการร่วมเป็นฐานแพลทฟอร์มสำคัญเปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้ได้จากประสบการณ์จริง
5 เม.ย. 2564
กิจกรรม
DCT DIGITAL FUTURE TALKS : E-Meeting in NEXT NORMAL เจาะลึกการประชุม "ตลาดทุนไทย" ปรับวิถีธุรกิจใหม่ในยุค New Normal
31 มี.ค. 2564
ข่าวสาร
กฤษณ์ ณ ลำเลียง และ อิศว์ เตาลานนท์ 2 กรรมการตัวแทนสภาดิจิทัลฯ ร่วมเฟ้นหาสุดยอด Deep Tech จับคู่ธุรกิจ ในงาน “การจับคู่ธุรกิจหรือเจรจาธุรกิจเพื่อส่งเสริมการตลาด (Business Matching)”
31 มี.ค. 2564
กิจกรรม
สภาดิจิทัลฯ (DCT) ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน 4 ซีรี่ย์เสวนาให้ความรู้ พร้อมเจาะลึกในทุกประเด็นที่ควรรู้เกี่ยวกับ PDPA ไปด้วยกัน
30 มี.ค. 2564
กิจกรรม
Clubhouse ในประเด็น “STARTUP เพื่อสังคม วิถีใหม่แห่งความยั่งยืน"
29 มี.ค. 2564
กิจกรรม
Clubhouse ในประเด็น “การเตรียมความพร้อมกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)"
24 มี.ค. 2564
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ เปิดเวที Clubhouse เสวนาชูประเด็น “การเรียนรู้ที่ตรงกับเทรนด์อาชีพดิจิทัล โดยสภาดิจิทัลฯ
22 มี.ค. 2564
กิจกรรม
Clubhouse ในประเด็น “การเรียนรู้ที่ตรงกับเทรนด์อาชีพดิจิทัล โดย สภาดิจิทัลฯ"
22 มี.ค. 2564
กิจกรรม
Clubhouse ในประเด็น “Digital ไม่ได้มีแค่ Startup – SME + Freelance ก็รวยได้ ?"
18 มี.ค. 2564
ข่าวสาร
ประธานสภาดิจิทัลฯ ศุภชัย เจียรวนนท์ นำทีมประชุมออนไลน์คณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ 1/2564 เน้นย้ำการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านมาตรการดึงดูดการลงทุน ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หวังดันไทยเป็น Hub ของอาเซียน
17 มี.ค. 2564
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ เปิดเวที Clubhouse ร่วมเสวนาในประเด็น "Skills ที่ตลาดต้องการในยุคดิจิทัล" เผยทักษะสำคัญที่ต้องปรับตัว หากอยากประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัล
16 มี.ค. 2564
กิจกรรม
Clubhouse ในประเด็น "Skills ที่ตลาดต้องการในยุคดิจิทัล"
16 มี.ค. 2564
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จัดประชุมออนไลน์ ถกข้อคิดเห็นกำหนดคุณสมบัติผู้ลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี ย้ำผู้ลงทุนต้องผ่านการทดสอบความรู้ (knowledge test) ก่อนลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เตรียมผลักดันหลักสูตรใหม่ ให้ความรู้เฉพาะด้าน “คริปโทเคอร์เรนซี”
9 มี.ค. 2564
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ เปิดเวที Clubhouse ร่วมเสวนาในประเด็น “ตามหายูนิคอร์นแรกของไทย ทำอย่างไรให้สำเร็จ” เน้นย้ำเสริมความแกร่งระบบนิเวศ “Ecosystem” เพื่อยกระดับ Startup ไทยสู่เวทีโลก พร้อมขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมอย่างยั่งยืน
8 มี.ค. 2564
กิจกรรม
Clubhouse ในประเด็น “ตามหายูนิคอร์นแรกของไทย ทำอย่างไรให้สำเร็จ โดยสภาดิจิทัลฯ”
8 มี.ค. 2564
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการทำธุรกรรมภาครัฐด้วยระบบดิจิทัล จัดประชุม สร้างมิติใหม่ของการทำธุรกรรมภาครัฐที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
4 มี.ค. 2564
กิจกรรม
DCT DIGITAL FUTURE TALKS : ปลดล็อก Crowd Funding, ESOP และ Convertible Note เพื่อ Digital Startups ฟังตรงจาก ก.ล.ต.
4 มี.ค. 2564
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ เดินหน้าจัดประชุมออนไลน์กรรมการและสมาชิก ถกข้อคิดเห็นต่อร่าง มาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ขับเคลื่อนแนวทางและกฎเกณฑ์การทำธุรกรรมออนไลน์
3 มี.ค. 2564
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ เปิดเวที Clubhouse ร่วมเสวนาในประเด็น “คนไทยพร้อมกันแล้วหรือยัง ?? กับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยสภาดิจิทัลฯ” เตรียมพร้อมรับมือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ก่อนบังคับใช้จริง พ.ค. นี้
3 มี.ค. 2564
กิจกรรม
Clubhouse ในประเด็น “คนไทยพร้อมกันแล้วหรือยัง ?? กับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยสภาดิจิทัลฯ”
2 มี.ค. 2564
กิจกรรม
DCT DIGITAL FUTURE WORKSHOP : พร้อมหรือไม่? กับกฎหมายภาษีใหม่บริการดิจิทัล
25 ก.พ. 2564
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ ขับเคลื่อนการลงทุนเชิงบูรณาการ เดินหน้าจัดประชุมออนไลน์ระดมข้อคิดเห็นผู้ประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนไทย (Venture Capital) ส่งเสริมมาตรการระดมทุน Crowdfunding เตรียมเสนอภาครัฐ ผลักดันนโยบายกระตุ้นการลงทุน พาไทยก้าวสู่การเป็นประเทศอันดับหนึ่ง
19 ก.พ. 2564
กิจกรรม
Clubhouse ในประเด็น “มาตรการส่งเสริม STARTUP ECOSYSTEM โดยสภาดิจิทัลฯ”
19 ก.พ. 2564
ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” เดินเครื่องจัดประชุมหารือครั้งแรกร่วมกับ “สสอท” หลังลงนามความร่วมมือ พร้อมจัดตั้งคณะทำงานร่วม เตรียมผลักดันแนวทางการดำเนินงาน ตั้งเป้าส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษากว่า 2 แสนคนทั่วประเทศให้มีทักษะดิจิทัล
18 ก.พ. 2564
ข่าวสาร
คณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ ร่วมประชุมออนไลน์ในวาระกลั่นกรอง ครั้งที่ 1/2564 ​เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สภาดิจิทัลฯ ต่อไป
3 ก.พ. 2564
กิจกรรม
DCT Digitalk : ประชุมออนไลน์อย่างไร ไม่ผิดกฎหมาย
22 ม.ค. 2564
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ จัดประชุมออนไลน์ ระดมข้อคิดเห็นภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการลงทุน ขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัลและ Startup-SME ก่อนนำเสนอภาครัฐ
21 ม.ค. 2564
ข่าวสาร
ศุภชัย เจียรวนนท์ ได้รับประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020” สาขาเทคโนโลยี
13 ม.ค. 2564
ข่าวสาร
ผู้ช่วยประธานสภาดิจิทัลฯ ดร.ธีระพล ร่วมเสวนา ‘Future Skills for Digital Era’ เน้นย้ำ “Digital Transformation” ยกระดับบุคลากรด้านดิจิทัล ต่อยอดธุรกิจในอนาคต
12 ม.ค. 2564
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ จัดประชุมออนไลน์ ผนึกกำลังภาครัฐ-เอกชน ทบทวนการแก้ไขข้อกฎหมาย บัญชีท้าย พรบ.ธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 พร้อมจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อเร่งแก้ไขก่อนนำเสนอภาครัฐต่อไป
23 ธ.ค. 2563
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ จัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกผ่านออนไลน์ รวบรวมข้อคิดเห็นต่อการแก้ไขข้อกฎหมาย บัญชีท้าย พรบ.ธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เพื่อนำเสนอภาครัฐต่อไป
18 ธ.ค. 2563
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ จัดสัมมนากลุ่มย่อยธุรกิจบริการคลาวด์ในไทย มุ่งเจาะลึกความต้องการของผู้ประกอบการและผู้บริโภค หวังสร้างแนวทางการเติบโตแก่กลุ่มธุรกิจการให้บริการคลาวด์ในยุค New normal 2021
9 ธ.ค. 2563
กิจกรรม
สัมมนากลุ่มย่อยธุรกิจบริการคลาวด์ในไทย มุ่งเจาะลึกความต้องการของผู้ประกอบการและผู้บริโภค หวังสร้างแนวทางการเติบโตแก่กลุ่มธุรกิจการให้บริการคลาวด์ในยุค New normal 2021
9 ธ.ค. 2563
กิจกรรม
สภาดิจิทัลฯ ร่วมกับ DIP, DEPA และ NIA จัดสัมมนา “ความสำคัญของสิทธิบัตรและดิจิทัลเทคโนโลยีขั้นสูง ยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ”
8 ธ.ค. 2563
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ ร่วมกับ DIP DEPA และ NIA จัดสัมมนา “ความสำคัญของสิทธิบัตรและดิจิทัลเทคโนโลยีขั้นสูง ยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ”
8 ธ.ค. 2563
ข่าวสาร
วันนี้..เอสเอ็มอีไทย เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐง่ายขึ้นแล้ว
1 ธ.ค. 2563
ข่าวสาร
อัพเดทตัวชี้วัด (KPI) และ เป้าหมาย (Target) ของ สภาดิจิทัลฯ ปี 2020
30 พ.ย. 2563
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ ประชุมหารือร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย หวังยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการเข้าถึงเทคโนโลยีและดิจิทัล ตามหลัก Accessibility for all
27 พ.ย. 2563
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ ร่วมมือกับ 7 องค์กร ลงนามบันทึกข้อตกลง เดินหน้าขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล หวังต่อยอดคุณภาพเกษตรกรไทยแข่งขันสู่ตลาดโลก
26 พ.ย. 2563
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ จัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกผ่านออนไลน์ ถกข้อร้องเรียนจากผลกระทบต่อผู้ประกอบการดิจิทัล รวบรวมข้อคิดเห็นต่อการแก้ไขข้อกฎหมาย บัญชีท้าย พรบ.ธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ.2542 เพื่อนำเสนอภาครัฐต่อไป
23 พ.ย. 2563
ข่าวสาร
ประธานสภาดิจิทัลฯ ศุภชัย เจียรวนนท์ นำทีมประชุมคณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ ครั้งที่ 4/2563
13 พ.ย. 2563
ข่าวสาร
ประธานสภาดิจิทัลฯ ย้ำสร้างธุรกิจไทยให้ยั่งยืน เริ่มต้นที่ความตระหนักรู้ ขยายต่อจาก”บ้าน” หน่วยเล็กสุดไปสู่ สังคม ชูบทบาทภาคเอกชนทั่วโลกมีส่วนสำคัญสร้างการเปลี่ยนแปลงแก้ปัญหาสังคม-สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
11 พ.ย. 2563
ข่าวสาร
ดร.วีระ วีระกุล รองประธานสภาดิจิทัลฯ ร่วมเสวนา ข้อเสนอแนะในการสนับสนุน และส่งเสริมการลงทุนจากภาคอุตสาหกรรม เน้นภาครัฐต้องทำงานบูรณาการในเชิงรุก ต่อยอดงานวิจัยเสริมผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอย่างแท้จริง
28 ก.ย. 2563
ข่าวสาร
คณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ ร่วมกันประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองสภาดิจิทัลฯ ครั้งที่ 5/2563
22 ก.ย. 2563
ข่าวสาร
สภาดิจิทัล จัดประชุมคณะกรรมการผ่านออนไลน์ เตรียมจัดกรอบแนวทางการช่วยเหลือจากภาครัฐแก่ผู้ประกอบการดิจิทัล เน้นสร้างองค์ความรู้ Digital ผลักดันการสร้างอาชีพในอนาคต
18 ก.ย. 2563
ข่าวสาร
นายลักษมณ์ เตชะวันชัย รองประธานสภาดิจิทัลฯ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยเพิ่มกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูง ด้วยระบบการเลี้ยงแบบไลโอฟล็อค (Biofloc) ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
18 ก.ย. 2563
ข่าวสาร
ประธานสภาดิจิทัลฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะเจ้าหน้าที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
28 ส.ค. 2563
ข่าวสาร
ประธานสภาดิจิทัลฯ เปิดมุมมองการพัฒนาด้านดิจิทัล นำประเทศสู่ศูนย์กลางระบบขนส่งโลจิสติกส์และการนำเข้าส่งออกระดับภูมิภาค
30 ก.ค. 2563
ข่าวสาร
นายลักษมณ์ เตชะวันชัย รองประธานสภาดิจิทัลฯ ร่วมเสวนา ทางรอดธุรกิจไทยหลังวิกฤตโควิด
15 ก.ค. 2563
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ ร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชนในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ครั้งที่ 3
9 ก.ค. 2563
ข่าวสาร
ครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฯ e-Service จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ให้บริการออนไลน์ต่างประเทศ
9 มิ.ย. 2563
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯเสนอแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัล สร้างคนรุ่นใหม่ช่วยขับเคลื่อน E-government
29 พ.ค. 2563
ข่าวสาร
ประธานสภาดิจิทัลฯ ศุภชัย เจียรวนนท์ นำทีมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชูนโยบายขับเคลื่อน
21 เม.ย. 2563
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ เดินหน้ายุทธศาสตร์แนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจจากโควิด-19
20 เม.ย. 2563
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ ร่วมทีมคณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชนแก้โควิด-19
13 เม.ย. 2563
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ ร่วมบรรยาย ภาพรวมแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัล 2563 ในงาน "สัมมนาใหญ่ประจำปี พ.ศ.2563 สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ"
15 ม.ค. 2563
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ หารือ สภาหอการค้าไทยฯ ความร่วมมือในการขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
21 พ.ย. 2562
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ ร่วมบรรยายงาน OIIO Thailand Techland 2019
5 พ.ย. 2562
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ เข้าร่วมงาน Digital Thailand Big Bang 2019
28 ต.ค. 2562
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ หารือ สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมขับเคลื่อนไทยสู่ผู้นำดิจิทัลระดับโลก
15 ต.ค. 2562
ข่าวสาร
สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุดแรก
9 ม.ค. 2562