กิจกรรม
งาน Startup x Innovation Thailand Expo 2021 ภายใต้แนวคิด 'Deep Tech Rising : The Next Frontier of Innovation'
14 ก.ย. 2564

เตรียมพบกับงาน Startup x Innovation Thailand Expo 2021 ภายใต้แนวคิด 'Deep Tech Rising : The Next Frontier of Innovation' 

SITE 2021 : FORUM SPEAKER

THAILAND INNOVATION HUB: CENTER OF EXCELLENCE FOR DEEP TECH
15 September 2021
10.30 - 11.00 hrs.

Suphachai Chearavanont
Chairman of the Digital Council of Thailand
ศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

Thailand should be ambitious in aiming to be one of the global technology and innovation hub. To do that we need to setup ambitious national KPIs that we will drive us towards the goal. This will create big changes in our country including educational system, industrial revolution, and research and development. We need to build quality digital manpower that will drive new economy. Industry and academia shall work together in developing workforce that is matched with need of the industry (Demand-Supply Matching). Furthermore, we need to drive digitalization for all sectors, create more startups and new businesses that are built upon technology fields of our existing strength. If we are determined in making changes in law and regulations and introducing new challenging incentives with a proactive mindset, Thailand will be ready to be one of the global technology and innovation hub.

ประเทศไทยต้องกล้าตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีของโลก เราต้องกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนให้หลุดจากกรอบที่เคยวัดอยู่ ไล่ไปตั้งแต่เรื่องการศึกษา ไปจนถึงเรื่องการปฎิวัติอุตสาหกรรม ต่อไปจนถึงงานวิจัยและพัฒนา เราต้องสร้างกำลังคนด้านดิจิทัล (Digital Man power) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ ภาคธุรกิจ กับภาคการศึกษา ต้องทำงานร่วมกัน สร้างคนให้ตรงกับอุปสงค์-อุปทาน (Demand – Supply) และมีข้อมูลมารองรับ นอกจากนี้ ต้องพัฒนาเรื่อง Digitalization, พัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) และธุรกิจใหม่ (New business) รวมถึงการเลือกเทคโนโลยีที่ประเทศไทยถนัด หากประเทศไทยทำจริง ปรับเปลี่ยนกฎหมาย และสิทธิประโยชน์ (Incentive) เดินหน้าเชิงรุก ประเทศไทยก็พร้อมที่จะเป็นศูนย์กลาง (Hub) เทคโนโลยีของโลก ได้เช่นกัน

เข้าร่วมงานไม่มีค่าใช้จ่าย และลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://site.nia.or.th/register

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/NIAThailand


241805360_4312903428746950_3269615825264680598_n