ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567
3 มิ.ย. 2567

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (สภาดิจิทัลฯ) โดย "นายศุภชัย เจียรวนนท์" ประธานอาวุโสผู้ร่วมก่อตั้งสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย "ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนุท" ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย “นางเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์” รองประธานสภาดิจิทัลฯ "ดร.ธเนศ โสรัตน์" กรรมการและเลขาธิการ "ดร.อธิป อัศวานันท์" ผู้อำนวยการสภาดิจิทัลฯ พร้อมทั้งคณะเจ้าหน้าที่สภาดิจิทัลฯ ทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้ หน้าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ภายในพระบรมมหาราชวัง