กิจกรรม
DCT DIGITAL FUTURE TALKS : “ความท้าทายและทิศทางการเติบโต "Cloud Data Center" ของประเทศไทยในยุคดิจิทัล"
13 มิ.ย. 2564

กลไกสำคัญในการขับเคลื่อน Cloud Data Centers ของประเทศไทยสู่ระดับสากล ประกอบไปด้วย การยกระดับมาตรฐานและการให้บริการ การกำหนดแนวทางในการดึงดูดนักลงทุน การเพิ่มพูนทักษะแรงงานไทย และเพิ่มขีดความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

สภาดิจิทัลฯ เชิญชวนท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งงานเสวนา DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ “ความท้าทายและทิศทางการเติบโต "Cloud Data Center" ของประเทศไทยในยุคดิจิทัล" ในวันจันทร์ที่ 14 มิ.ย. 2564 เวลา 16.00 น.

แล้วพบกันทางหน้าเพจ DCT ได้ที่ https://www.facebook.com/DigitalCouncilOfThailand


ep10-1-01 (1)