กิจกรรม
รู้หรือไม่? ธุรกิจของคุณสามารถลดหย่อนภาษีได้ถึง 200%
26 ส.ค. 2565

รู้หรือไม่? ธุรกิจของคุณสามารถลดหย่อนภาษีได้ถึง 200%


ด้วยมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางภาษีสำหรับ SMEs และ Startups เมื่อมีการ ซื้อ จ้าง หรือใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์


กฎหมายที่ได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่ายคือ

1. บริษัทที่ต้องการซื้อ จ้าง หรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถนำค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีถึง 200%

2. สร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการดิจิทัลที่เข้าร่วมโครงการ


สภาดิจิทัลฯ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมรับฟังบรรยายออนไลน์


“มาตรการลดหย่อนภาษี 200% ที่ SMEs  และ Startups ควรรู้“ 

  • มาทำความเข้าใจมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 200%
  • ทำอย่างไรจะได้เป็นผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์ในโครงการ
  • ธุรกิจที่สามารถรับสิทธิทางภาษีและต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
  • การต่อยอดสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการดิจิทัลของ depa


ในวันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา  10.00-12.00 น.

LIVE ผ่านช่องทาง DCT Facebook และ Youtube

สนใจร่วมงานลงทะเบียนได้ที่  https://bit.ly/3At7t22