ข่าวสาร
“สภาดิจิทัลฯ” จับมือพันธมิตรองค์กรดิจิทัล สมาคมธุรกิจร้านอาหาร สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย และผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ นำเทคโนโลยีและโซลูชันดิจิทัล “Food Delivery Platform” ช่วยผู้ประกอบการร้านอาหารแบบครบวงจร
6 ม.ค. 2565

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน รวมทั้งธุรกิจร้านอาหาร ทางสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย โดย ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนุท รองประธานและประธานพันธกิจด้านพัฒนาสังคมดิจิทัล  นายลักษมณ์ เตชะวันชัย รองประธานและประธานพันธกิจงานโครงการพิเศษ สภาดิจิทัลฯ ได้หารือร่วมกับคณะกรรมการและสมาชิก สมาคมธุรกิจร้านอาหาร สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย และผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดครั้งนี้ โดย นายลักษมณ์ เตชะวันชัย รองประธานและประธานพันธกิจงานโครงการพิเศษ สภาดิจิทัลฯ เปิดเผยว่า สภาดิจิทัลฯ ในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลที่มีสรรพกำลังและองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้หารือร่วมกับสมาชิกและสมาคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการนำเทคโนโลยีและโซลูชันดิจิทัลที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม “Food Delivery” ของแต่ละองค์กรที่ได้พัฒนาและใช้งานในปัจจุบัน มาร่วมสนับสนุนและช่วยเหลือแก่กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบ  โดยเปิดโอกาสให้ร้านค้า ผู้ประกอบการอาหารสมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมใช้งานแพลตฟอร์มระบบการสั่งซื้ออาหารและระบบขนส่งแบบครบวงจร ซึ่งนำร่องให้กับร้านค้าในเครือข่ายของสมาคมธุรกิจร้านอาหาร หวังช่วยสร้างโอกาสที่ดีและขยายช่องทางการขายใหม่ๆ แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยประชาชนผู้บริโภคยังสามารถได้รับความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการแพลตฟอร์มต่าง ๆ  ซึ่งโครงการนี้จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยมี “True Food” food delivery platform ซึ่งอยู่ใน TrueID แอพพลิเคชันเป็นแพลตฟอร์มนำร่องการให้บริการของโครงการ และในอนาคตจะสานต่อแนวทางในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีและโซลูชันดิจิทัลของผู้ประกอบการในตลาดซอฟต์แวร์ไทยสู่ผู้ประกอบการเพื่อสร้าง API Economy หรือการเชื่อมต่อธุรกิจด้วยระบบดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบของนักพัฒนาไทยให้แพร่หลายยิ่งขึ้นด้วย  


นายลักษมณ์กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ประกอบการด้านต่าง ๆ อย่างมาก สภาดิจิทัลฯ ในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลที่มีสรรพกำลังและองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้จัดให้มีการประชุมออนไลน์ร่วมกับคณะกรรมการและสมาชิกสภาฯ ผู้แทนทั้งสมาคมธุรกิจร้านอาหาร  สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย และผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ อาทิ บริษัท สเนลวอล์ค จำกัด, บริษัท เด็พธเฟิร์สท จำกัด, บริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) จำกัด, MBRO GLOBAL CO.’ LTD. และทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ เป็นต้น โดยที่ประชุมมีมติให้สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการผ่านแพลตฟอร์มการสั่งอาหารแบบ Food Delivery เป็นแนวทางหลัก และให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถใช้ได้ในระยะยาว รวมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคให้สามารถรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลได้ในทุกสถานการณ์ในอนาคต โดยช่วงแรกจะเริ่มให้บริการแก่กลุ่มผู้ประกอบการด้วยบริการ True Food และภายในต้นปีนี้จะเปิดรับพันธมิตรเพิ่มอีกหลายช่องทาง ทั้งนี้ สภาดิจิทัล ยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินเคียงข้างคนไทยในสถานการณ์ที่รุนแรงดังกล่าว และพร้อมจะขับเคลื่อนอย่างเต็มกำลังต่อแนวทางมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการต่าง ๆ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสนับสนุน ช่วยเหลือ เพื่อทำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ทุกกลุ่ม สามารถก้าวผ่านวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปได้