กิจกรรม
DCT DIGITAL FUTURE TALKS : สภาดิจิทัลฯ กับการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลของคนไทย
5 ก.ค. 2564

หนึ่งในพันธกิจสำคัญของ "สภาดิจิทัลฯ" คือการพัฒนาสังคมดิจิทัลในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนา Accessibility Guidelines เพื่อให้ผู้พิการและผู้สูงวัยสามารถเข้าถึงและใช้บริการดิจิทัลออนไลน์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ทั่วถึงและเท่าเทียม


DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ “สภาดิจิทัลฯ กับการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลของคนไทย"


พบกันที่เพจ DCT ได้ที่ https://www.facebook.com/DigitalCouncilOfThailand


ep16 NEW1-01