กิจกรรม
DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ “NFT โอกาสทางการค้าและการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล"
7 ธ.ค. 2564

DCT DIGITAL FUTURE TALKS จะพาท่านไปรู้จักกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ นั่นคือ “NFT (Non-Fungible Token)”

พบกับปรากฎการณ์ NFT ในแง่มุมต่างๆ รวมทั้งโอกาสและความสำเร็จในการก้าวเข้าสู่โลกของ NFT ไปด้วยกัน

DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ “NFT โอกาสทางการค้าและการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล" ในวันพุธที่ 8 ธ.ค. 2564 เวลา 16.00 - 17.30 น.

แล้วพบกันได้ที่ https://www.facebook.com/DigitalCouncilOfThailand