กิจกรรม
งานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "การออกหุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture) การออกหุ้นให้พนักงาน (ESOP) และ CROWDFUNDING ของ STARTUP"
18 พ.ย. 2565

สภาดิจิทัลฯ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และ Startups เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ "การออกหุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture) การออกหุ้นให้พนักงาน (ESOP) และ CROWDFUNDING ของ STARTUP"


1. การออกหุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debenture) และการออกหุ้นให้พนักงาน (ESOP) 

  • คุณไพบูลย์ ดำรงวารี ผู้อำนวยการ ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 2 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
  • คุณกรองกมล กรองทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 2 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 


2. แนวทางการระดมทุนในรูปแบบ CROWDFUNDING

  • คุณบุตรี หวังศิริรุ่งเรือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 


พบกันวันอังคารที่ 6 ธ.ค. 65 เวลา 10.00-12.00 น.


ผู้ที่สนใจร่วมลงทะเบียนเพื่อร่วมงานที่ https://forms.gle/VNZaoAM5iWGUx3Zg9