กิจกรรม
DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ 'การตลาดดิจิทัล' ทางเลือกหรือทางรอดในการทำธุรกิจ
18 มี.ค. 2565

เมื่อสื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทและมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของผู้บริโภคจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต ทำให้สินค้าและบริการต่างๆ หันมาใช้สื่อดิจิทัลในการสร้างแบรนด์ และสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภค ซึ่งเป็นสื่อที่มีศักยภาพในการสื่อสารต่อกลุ่มเป้าหมายและกระตุ้นให้เกิดความสนใจ


มาทำความรู้จักกับการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) ว่ามีความสำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ รวมถึงเครื่องมือการตลาดและทักษะจำเป็นสำหรับนักการตลาดดิจิทัลที่ไม่ควรพลาด ตลอดจนแนวคิดต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


เตรียมพบกับ DCT DIGITAL FUTURE TALKS หัวข้อ 'การตลาดดิจิทัล' ทางเลือกหรือทางรอดในการทำธุรกิจ ในวันพุธที่ 23 มี.ค. 2565 เวลา 16.00 - 17.30 น.


แล้วพบกันได้ที่ https://www.facebook.com/DigitalCouncilOfThailand