ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ ร่วมออกบูธผลักดัน 7 นโยบายส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล ในงาน InfoComm Southeast Asia 2022
9 พ.ย. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพฯ - “นายลักษมณ์ เตชะวันชัย” รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการพันธกิจด้านงานโครงการพิเศษ เยี่ยมชมบูธสภาดิจิทัลฯ ภายในงาน InfoComm Southeast Asia 2022 จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 7 นโยบายส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล ตลอดจนหลักสูตรเพื่อ Upskill และ Reskill กำลังคน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสภาดิจิทัลฯ และ บริษัท เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย โดยมุ่งเน้นหลักสูตรทักษะดิจิทัลที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างสูงในปัจจุบัน ภายใต้โครงการ Digital Skill Buffet แก่ผู้เข้าชมงาน กลุ่มผู้ประกอบการ Startup และนักลงทุนต่างชาติกว่า 7,000 ราย จาก 45 ประเทศ อาทิ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม เป็นต้น
สำหรับ 7 นโยบายส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล ประกอบด้วย 1) มาตรการการยกเว้นภาษี Capital Gains Tax สำหรับการลงทุนในธุรกิจ Startups ของไทย2) มาตรการการดึงดูดชาวต่างชาติทักษะสูงเมื่อมาทำงานในประเทศไทย ด้วยอัตราภาษีเงินได้ 17% โดยวีซ่าระยะยาวใหม่ (Long Term Resident หรือ LTR Visa) 3) มาตรการ Thailand Plus Package โดยสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้แก่ มาตรการส่งเสริมการจ้างงานบุคลากรทักษะสูงด้าน STEM โดยการลดหย่อนภาษี 150% เมื่อธุรกิจจ้างงานทักษะอาชีพด้านดิจิทัลและ 4) มาตรการส่งเสริมการ Upskill/Reskill บุคลากรทักษะสูงด้าน STEM โดยการลดหย่อนภาษี 250% เมื่อธุรกิจอบรมบุคลากรในทักษะด้านดิจิทัล 5) มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 200% เมื่อธุรกิจซื้อซอฟท์แวร์ที่ผลิตในประเทศ 6) มาตรการระดมทุนด้วยตลาดหุ้นใหม่สำหรับ SMEs และ Startups กับตลาดหลักทรัพย์Live Exchange และ 7) มาตรการเครื่องมือระดมทุน บ.จำกัด ได้แก่ Convertible Debt, ESOP รวมทั้ง Crowdfunding สำหรับ SMEs และ Startups
ภายในงาน InfoComm Southeast Asia ประกอบด้วยการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารด้วยภาพและเสียงแบบบูรณาการของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการแสดงเทคโนโลยีและโซลูชั่น AV ที่ล้ำสมัย รวมทั้งนำเสนอผลงานเทคโนโลยีของผู้ผลิตและผู้พัฒนาระบบจากประเทศชั้นนำของโลก ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกอุตสาหกรรม เพื่อรับมือกับอนาคตในโลกยุค Post-pandemic และเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและผู้นำธุรกิจในวงการต่างๆ รวมไปถึงโปรแกรมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้การร่วมกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย