กิจกรรม
The Online Seminar : "Capital Gains Tax Exemption Guidelines for Investors and Startups"
22 ก.ย. 2566

DCT เชิญชวนนักลงทุน และ Startup เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ "หน้าที่และแนวปฏิบัติของนักลงทุนและ Startups ในการใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษี Capital Gains Tax" (ภาษาอังกฤษ) 


วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. 


พบกับหน่วยงานภาครัฐ และ Startup ที่จะมาร่วมเจาะลึกการใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษี Capital Gains Tax  

- กรมสรรพากร 

- สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

- สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

- บริษัท ดิจิโอ (ประเทศไทย) จำกัด


ในประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่

- หน้าที่ และแนวปฏิบัติของนักลงทุน และ Startups ที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพากร

- แนวทางการขอรับรอง Startup ของ สวทช. depa และ NIA

- แชร์ประสบการณ์การระดมทุนสำเร็จและได้รับประโยชน์จากมาตรการยกเว้น Capital Gains Tax โดย Startup 


สามารถรับชม LIVE ผ่านช่องทาง DCT Facebook & Zoom Webinar


ผู้ที่สนใจร่วมลงทะเบียนเพื่อร่วมงานฟรีได้ที่ https://qr.page/g/ea2GZuX3C8