กิจกรรม
Girls in ICT Access and Safety
21 มิ.ย. 2565

สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาโทรคมนาคมของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ซึ่งเป็นองค์การชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ขอเชิญร่วมงานระดับโลก “Girls in ICT Access and Safetyในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 (9.00-16.00 น.) ผ่าน Zoom Webinar โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนวาระของโลกในการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กผู้หญิงและเยาวชนหญิงให้มีทัศนคติ ศักยภาพ และความเชื่อ ในการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์

 

งานสัมมนาออนไลน์ดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมฟัง และมีการบรรยายหลักเป็นภาษาอังกฤษ โดยท่านสามารถเลือกรับฟังแปลภาษาไทยได้ผ่านระบบ webinar ตามลิงก์ที่ได้รับหลังลงทะเบียน


สนใจลงทะเบียนคลิก https://bit.ly/3mV7yVv


หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ contact@dct.or.th

https://www.facebook.com/DigitalCouncilOfThailand และ www.dct.or.th