ข่าวสาร
สภาดิจิทัลฯ หารือ สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมขับเคลื่อนไทยสู่ผู้นำดิจิทัลระดับโลก
15 ต.ค. 2562

15 ตุลาคม 2562 - นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยคนแรกของประเทศ นำคณะกรรมการสภาดิจิทัลฯ หารือร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนำโดยนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ร่วมแบ่งปันแผนยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสู่ระบบดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นผู้นำดิจิทัลระดับโลก