กิจกรรม
DCT เชิญชวนเข้าร่วมงาน Online Workshop "แนวทางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล ภายใต้หัวข้อพันธกิจสภาดิจิทัลฯ"
15 พ.ค. 2567

DCT เชิญชวนสมาชิก ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัล สตาร์ตอัป และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมระดมพลังความคิด เพื่อขับเคลื่อนดิจิทัลไทยสู่เป้าหมายไทยแลนด์ 5.0 


Online Workshop "แนวทางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล ภายใต้หัวข้อพันธกิจสภาดิจิทัลฯ"


1. การส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัล (Digital Culture)

วันจันทร์ที่ 20 พ.ค. 67 : 10.00-11.00 น.


2. การพัฒนาศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ (Digital Manpower) และ ดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน (Digital Sustainability) 

วันอังคารที่ 21 พ.ค. 67 : 14.00-16.00 น.


3. การส่งเสริมสนับสนุนสตาร์ตอัป, พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และการเป็นศูนย์รวมนวัตกรรมของภูมิภาค 

วันจันทร์ที่ 27 พ.ค. 67 : 14.00-17.00 น. 


>> ผู้ที่สนใจร่วมลงทะเบียนเพื่อร่วมงานฟรี ภายในวันที่ 17 พ.ค. 67 ได้ที่ https://forms.gle/3dzEN5Fy7rRk7UB4A