ข่าวสาร
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการ​สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ชุดที่ 3​
11 เม.ย. 2567

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการ​สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ชุดที่ 3​