กิจกรรม
DCT เชิญชวนเข้าร่วมงาน Online Workshop หัวข้อ "แนวทางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล"
9 พ.ค. 2567

DCT เชิญชวนสมาชิก ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัล สตาร์ตอัป และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมระดมพลังความคิด เพื่อขับเคลื่อนดิจิทัลไทยสู่เป้าหมายไทยแลนด์ 5.0 


Online Workshop หัวข้อ "แนวทางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล"


1. Government Procurement (การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)

วันอังคารที่ 14 พ.ค. 67 : 13.00-14.00 น.


2. Cybersecurity และ PDPA   

วันอังคารที่ 14 พ.ค. 67 : 15.00-17.00 น.


3. E-Commerce, Digital Platform และ FTA 

วันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ค. 67 : 14.00-17.00 น.


4. ส่งเสริมการลงทุน, Fintech และ Digital Nomad

วันศุกร์ที่ 17 พ.ค. 67 : 13.00-16.00 น.


>> ผู้ที่สนใจร่วมลงทะเบียนเพื่อร่วมงานฟรี ภายในวันที่ 12 พ.ค. 67 ได้ที่ https://forms.gle/MVLxfnLXCwVmuPZs7