ข่าวสาร
“ปราโมทย์ โชคศิริกุลชัย” รองประธานสภาดิจิทัลฯ ร่วมงาน “2023 ICT BUSINESS PARTNERSHIP” เชื่อมโยงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลไทย-เกาหลีใต้ สู่การต่อยอดธุรกิจในอนาคต
19 ก.ย. 2566

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566, โรงแรมพูลแมน บางกอก แกรนด์ สุขุมวิท - “สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย” โดย “นายปราโมทย์ โชคศิริกุลชัย” รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการพันธกิจด้าน Digital Culture ร่วมงาน “2023 ICT BUSINESS PARTNERSHIP” ซึ่งเป็นโครงการประจำปี จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และไอซีที ประเทศเกาหลีใต้ ร่วมกับองค์การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมไอทีแห่งชาติ หรือ National IT Industry Promotion Agency (NIPA) ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเชื่อมโยงพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างประเทศไทย และ ประเทศเกาหลีใต้ นำไปสู่การต่อยอดทางธุรกิจในอนาคต


ทั้งนี้ ภายในงาน ได้เปิดโอกาสให้บริษัทดิจิทัลของทั้งไทยและเกาหลีใต้ได้แลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อหาโอกาสในความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกันต่อไป