โครงการ
ผลสำรวจความคิดเห็นต่อการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศไทย โดย DCT
10 มิ.ย. 2567

มุมมองคนรุ่นใหม่ สะท้อนความสามารถทางการแข่งขันด้านดิจิทัลไทย !!


มาร่วมหาคำตอบจากผลสำรวจความคิดเห็นต่อภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลไปด้วยกัน