การฝึกอบรม
เรียนรู้การเป็นหลักสูตรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปูตั้งแต่ระดับพื้นฐานสู่ระดับมืออาชีพกับหลักสูตรความร่วมมือสภาดิจิทัลฯ ACIS และ ICDL
15 มิ.ย. 2565

เรียนรู้การเป็น หลักสูตรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปูตั้งแต่ระดับพื้นฐานสู่ระดับมืออาชีพกับหลักสูตรความร่วมมือสภาดิจิทัลฯ ACIS และ ICDL


สภาดิจิทัลฯ ร่วมมือกับ ACIS และ ICDL ผู้เชื่ยวชาญด้านหลักสูตรและการวัดระดับทักษะ Data Protection จัดทำหลักสูตรความร่วมมือ เตรียมพร้อมทักษะเพื่อรองรับพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยปูตั้งแต่ระดับพื้นฐานสู่ระดับมืออาชีพ

  • เรียน + Workshop
  • มีจัดสอบ Certificate แต่ละระดับ


สมัครเลย! แสกน QR Code หรือกดลิ้งก์ข้างล่าง


L1&L2 >> แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับ 1 และ 2 : Personal Data Protection Level 1 & 2


L3 >> แบบฟอร์มแสดงความสนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล L3 (Thailand Data Protection Practitioner: T-DPP)


L4 >> แบบฟอร์มแสดงความสนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล L4 (Thailand Data Protection Officer: T-DPO)


Download Course Catalog ที่นี่ >> รายละเอียดหลังสูตรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบุคคล