การฝึกอบรม
หลักสูตร Cybersecurity โดยความร่วมมือ DCT X Accenture
19 พ.ค. 2565

ความรู้ความเข้าใจในด้านความปลอดภัยของข้อมูลและความปลอดภัยเชิงสารสนเทศ หรือที่เข้าใจในคำว่า “ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์” นั้น มิใช่เป็นสิ่งเฉพาะสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้บริหารฝ่ายไอทีเท่านั้นในปัจจุบัน แต่จำเป็นเป็นหนึ่งในทักษะที่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร หรือหน่วยงานจำเป็นต้องมีในทุกระดับสายงาน


คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อองค์กรและธุรกิจต่างก็มุ่งที่จะเข้าสู่เป้าหมายของการทำให้การบริหารธุรกิจยุคใหม่มีความคล่องตัว มีการใช้ข้อมูลหลากหลายประเภท ที่มีการเชื่อมโยงไปถึงการบริหารจัดการความต่อเนื่องของธุรกิจเข้าหากันอย่างมิอาจสะดุดได้ในยุคของ Digital Transformation ดังนั้นการสร้างความตระหนัก และการเฝ้าระวังป้องกันด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ ได้กลายเป็นความรู้ที่พนักงานและผู้บริหารทุกระดับ “จำเป็น” ต้องมี ไม่จำกัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ไอทีเฉกเช่นในอดีตเท่านั้น  การให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยของข้อมูลและความปลอดภัยด้านไซเบอร์  จึงเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานของการสร้างระบบความปลอดภัยให้กับองค์กร เพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นควบคู่กันไปด้วย


เมื่อเร็ว ๆ นี้ คำว่า “Cybersecurity“IT Security” และ “Security” ได้กลายเป็นหนึ่งในคำค้นหาหลักสำหรับผู้บริการองค์กรในประเทศไทยที่มีการค้นหามากที่สุด อันเป็นช่วงระยะเวลาเดียวกันในการเตรียมความพร้อมของหลาย ๆ องค์กรที่จะต้องกลับไปทบทวนและวางแผนการพัฒนาหรือเสริมทักษะ “Up-skill”  หรือจะเป็นการสร้างทักษะใหม่ “Re-skill” ให้กับบุคลากรเจ้าหน้าที่ทุก ๆ ฝ่าย


หลักสูตร Cybersecurity จัดเป็นหนึ่งในหลักสูตรแกน ที่มุ่งเน้นในการให้ความรู้ภาพของความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ในเชิงธุรกิจและประยุกต์เข้ากันได้กับกิจกรรมทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะความรู้ ได้ทราบถึงความสำคัญ นิยาม การตระหนักรู้ รวมไปถึงการเฝ้าระวังในกิจกรรมที่สามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงภายในองค์กร การป้องกัน การนำไปใช้ เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการความปลอดภัย และลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยไซเบอร์ให้น้อยลงที่สุด


ตัวอย่างคอร์สจาก Accenture Academy:

  • พื้นฐานของความปลอดภัยไซเบอร์ Fundamental of Cybersecurity
  • รู้จักผู้บุกรุกรอบ ๆ ตัว ใน Hacker Land Series และ Social Engineering เป็นต้น


หมายเหตุ :   

1. ค่าสมัครหลักสูตร  Digital Skill Buffet พิเศษในราคาเพียง 4,900.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) แต่โปรพิเศษนี้เฉพาะ 16 ธันวาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 เท่านั้น!

2. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว DCT x Accenture ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัครในทุกกรณี


คำถามที่พบบ่อย (FAQs) เกี่ยวกับ 5 หลักสูตรทักษะดิจิทัล โดยความร่วมมือ DCT x Accenture รวมไว้ที่นี่แล้ว คลิกเลย