ศูนย์ช่วยเหลือ Startup
ปลดล็อก Crowd Funding, ESOP และ Convertible Note
10 มี.ค. 2564

มาร่วมปลดล็อก Crowd Funding, ESOP และ Convertible Note เพื่อ Digital Startups และมาเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจเหล่านี้ไปด้วยกัน กับเวทีเสวนาวิเคราะห์เจาะลึกรูปแบบและกระบวนการสร้างความสำเร็จในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในมิติต่างๆ จากองค์กรที่เกี่ยวข้องโดยตรง !!